Sunday, October 11, 2009

မယား ( ၇ ) မ်ိ္ဳး ၊ လင္ ( ၈ ) မ်ိဳး


မယားခုႏွစ္မ်ိဳး ၊ ရွိၿမဲရုိးတြင္ ၊ ခိုးသူအရွင္ ၊
သူသတ္သြင္းသို႕ ၊ အၾကင္မယား ၊ လား၏ငရဲ ၊
အၿမဲမွတ္ဘိ ၊ အမိတမွ် ၊ ႏွမမယြန္း ၊
ခင္ပြန္းသဖြယ္ ၊ ကြ်န္ႏွယ္ေလးၿဖာ ၊ မယားမွာကား ၊
နိပၼာနတ္ၿပည္ ၊ လာၿမဲမည္၏ ၊
ယင္းသည့္ေလးသြယ္ ၊ မယား၀ယ္လည္း ၊
ကြ်န္႕ႏွယ္အလား ၊
ထိုမယားမူ ၊ ေယာက်ာၤးဆုပန္ ၊ နိဗၺာန္ဆုေကာင္း ၊
ေတာင္းကမလြတ္ ၊ မခ်ြတ္တူတည္ ၊ ၿပည့္ၿမဲမည္၏ ။

( က ) ခိုးသူနဲ႕တူတဲ့မယား ၊
( ခ ) အရွင္သခင္နဲ႕တူတဲ့မယား ၊
( ဂ ) သူသတ္ေကာင္နဲ႕တူတဲ့မယား
အဲ့ဒီသုံးမ်ိဳးမေကာင္းဘူးတဲ့ ေသတဲ့အခါ ငရဲသြားရမယ္တဲ့ …
( ဃ ) အေမနဲ႕တူတဲ့မယား ၊
( င ) ႏွမနဲ႕တူတဲ့မယား ၊
( စ ) မိတ္ေဆြနဲ႕ တူတဲ့မယား ၊
( ဆ ) ကြ်န္မနဲ႕တူတဲ့မယား ၊
ဒီေလးမ်ိဳးေကာင္းတယ္ေသတဲ့ အခါနတ္ၿပည္ေရာက္မယ္တဲ့ သူငယ္ခ်င္းတို႕ေရ …

တစ္ခါက ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ အနာသပိဏ္ သူေဌးအိမ္ ၾကြေတာ့ အိမ္သူအိမ္သာေတြ
ဟာ ေအာ္ၾကီးဟစ္က်ယ္ ေၿပာဆိုေနၾကပါတယ္ ။
ဒါနဲ႕ဘုရားရွင္က သူေဌးၾကီးကို ဒီလိုေမးတယ္ “ ဒါယကာ .. ငါးလုေနၾကတဲ့ တံငါေတြလိုသင့္ရဲ႕ အိမ္သူ အိမ္သားေတြ ဘာေၾကာင့္ ေအာ္ၾကီးဟစ္က်ယ္ ေၿပာဆိုေနၾကတာ
လဲ” ေမးေတာ့ -
အနာသပိဏ္သူေဌးၾကီးဟာ အရွက္ရတဲ့မ်က္ႏွာနဲ႕ -
“ ၿမတ္စြာဘုရား တပည့္ေတာ္ရဲ႕ ေခြ်းမသူဇာတာ ၿဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီကေလးမဟာ ေယာကၡမ
လင္သား ၊ တၿခားမိသားစုမ်ားကို ရွိတယ္လုိ႕ေတာင္ သူ႕စိတ္ထဲထားပုံမေပၚဘူး ၊ ဘယ္သူ႕ကို
မွ ရိုေသေလးစား ဂရုမထား ၊ မၿမတ္ႏိုးမပူေဇာ္ပါဘုရား” လို႕ေလွ်ာက္ပါတယ္ ။
“ ကဲသူေဌးၾကီး သုဇာတာကို ေခၚလိုက္ပါဦး” ဆိုၿပီး ၿမတ္စြာဘုရားရွင္က သူဇာတာကို မယား ( ၇ ) မ်ိဳး အေၾကာင္းေဟာၿပပါသတဲ့ …
( က ) ခိုးသူနဲ႕ တူတဲ့မယား ၊
လင္သားရွာေဖြတဲ့ ပစၥည္းကို တိတ္တဆိတ္ခိုးယူၿခင္း ၊ လင္သားမသိေအာင္ ၀ယ္ၿခမ္းစားေသာက္ ၀တ္ဆင္ေပးကမ္းၿခင္း ၊ ကိုယ္ကေကာင္းတာေတြ စားေသာက္လို႕ လင္သားကို ၿဖစ္သလို ေၾကြးေမြးၿခင္း ။

( ခ ) အရွင္သခင္နဲ႕တူတဲ့မယား ၊
အပ်င္းၾကီးၿပီး အလုပ္မလုပ္လိုတာ ၊ ရိုင္းပ် ၾကမ္းတမ္းစြာ ႏိုင္လိုမင္းတက္ ေယာက်ာၤးကို ေၿပာဆိုဆက္ဆံတာ ၊ လင္သားရဲ႕ ေဆြးမ်ိဳးအသိုင္း အ၀ိုင္းကိုပါ ေမာက္မာစြာ
ဆက္ဆံတာ ၊

( ဂ ) သူသတ္ေကာင္နဲ႕ တူတဲ့မယား ၊
လင္သားအေပၚ ၿပစ္မွားလုိစိတ္ရွိတာ ၊ ၿပႆနာေပးတာ ၊ ဂ်ီတိုက္တာ အေလးမထားတာ ၊ တၿခားေယာက်ာၤးတစ္ဦးအေပၚတပ္မက္တာ ၊ လင္သားအေပၚၿငဴစူေနတာ ။

( ဃ ) အေမနဲ႕တူတဲ့မယား ၊
လင္သားရဲ႕အက်ိဳးစီးပြားကို အၿမဲၾကည့္တာ ၊ တိုးတက္ေအာင္အၾကံေပး ကူညီေစာင့္
ေရွာက္တာ ၊ အမိက သားကိုၾကင္နာစြာ အေၿပာဆိုသလို လင္သားနား၀င္ခ်ိဳေအာင္ ေၿပာဆိုတတ္တာ ။

( င ) ႏွမနဲ႕တူတဲ့ မယား ၊
အမၾကီးက ညီမမ်ားကို ေစာင့္ေရွာက္သလို မိမိလင္သားကို ရိုေသထိန္းသိမ္း ၊ ေစာင့္ေရွာက္တာ ၊ အရွက္အေၾကာက္စိတ္ထားၿပီး လင္သားအလိုသိတတ္တာ၊

( စ ) မိတ္ေဆြနဲ႕ တူတဲ့မယား ၊
လင္သားနဲ႕ေတြ႕တဲ့အခါ အခ်ိန္ၾကာ ကြဲကြာေနတဲ့ မိတ္ေဆြနဲ႕ ေတြ႕ရသလို၀မ္းသာလိႈက္လွဲရွိတာ ၊ မ်ိဳးရိုးဂုဏ္နဲ႕ ကိုယ္က်င့္တရားရွိတာ ၊ မေလးမစားမၿပဳတတ္တာ ။

( ဆ ) ကြ်န္မနဲ႕ တူတဲ့မယား ၊
လင္သားက ၿပစ္တင္ ေၿပာဆိုသတ္ပုတ္မယ္ ၿခိမ္းေၿခာက္ေပမယ့္သည္းခံ ၿငိမ္သက္ေနတာ ၊ ၿပန္လွန္မေၿပာတာ ၊ ကက္ကက္လန္ ၿပန္ရန္မေတြ႕တာ ၊ စိတ္မဆိုး စိတ္မေကာက္ဘဲ က်င့္သုံးတာ ။
“ သုဇာတာ - ဒီ ( ၇ ) မ်ိဳးမွာ သင္ ဘယ္လိုအမ်ိဳးအစားထဲ ပါ၀င္လဲ” လို႕ဘုရားရွင္ကေမးေတာ့ “ မွန္လွပါဘုရား ၊ တပည့္ေတာ္ကြ်န္မနဲ႕တူတဲ့ ဇနီးၿဖစ္ေအာင္ေနထိုင္ပါ့မယ္လို႕ ၀န္ခံခဲ့သတဲ့ ။
ဇနီးသည္ရဲ႕ရိုေသေလးစားၿခင္း မခံရတဲ့ အရည္အခ်င္းညံ့ည့ံ လင္ ( ၈ ) မ်ိဳး ၊
- လင္မြဲ လင္နာ ၊ လင္သူရာၾကိဳက္ ၊ လင္မိုက္ လင္ဖ်င္း ၊
- လင္ပ်င္း လင္အို ၊ အလိုမၿဖည့္ ၊ မၿပည့္ဆႏၵ ၊ ရွိတုံကလွ်င္ ၊
- မိန္းမဟူသည္ ၊ ဤရွစ္မည္ေၾကာင့္ ၊ မၾကည္မသာ ၊
- အနာဒရ ၊ ၿပဳတတ္စြာရွင့္ ။
( မဃေဒ၀ / ၂၉၇ )

( က ) ဆင္းရဲတဲ့လင္ ၊ စီးပြားဥစၥာရေအာင္ ရွာေဖြမေပးႏိုင္ဘဲ မိန္းမလုပ္စာ မွီခိုစားေသာက္တဲ့ လင္ကို ဇနီးသည္က မေလးစားဘူး ။

( ခ ) အနာေရာဂါ စြဲကပ္ေနတဲ့လင္ ၊ ကုသလို႕မေပ်ာက္ႏိုင္ ၊ နာတာရွည္ ေရာဂါစြဲ ။ ရသမွ် ေငြေၾကးလည္း ေဆးဖိုး၀ါခနဲ႕ ကုန္ေနရတဲ့လင္ကို ဇနီးသည္က မေလးစားဘူး၊

( ဂ ) အရက္ေသစာ အလြန္အကြ်ံေသာက္စားတဲ့လင္ ၊ ၿပႆနာေတြေပၚ ၊ စီးပြားပ်က္ အရွက္ရစရာၿဖစ္လို႕ အဲ့ဒီလင္မ်ိဳးကိုလည္း ဇနီးသည္က မေလးစားဘူး ၊

( ဃ ) ေပေတမိုက္မဲတဲ့လင္ ၊ လူၾကီးမိဘ ဆရာသမား ရိုေသေလးစားရမွန္ ၊ ပူေဇာ္ၿမတ္ႏိုးရမွန္း မသိတဲ့ လင္မ်ိဳး ၊ ေၿပာဆုိညႊန္ၿပ ဆုံးမစကား နားမ၀င္တဲ့လင္မ်ိဳး ။

( င ) ဖ်င္းတဲ့ အ , တဲ့လင္ ၊ သူမ်ားေခၚရင္သြား ၊ ခိုင္းရင္လုပ္ ၊ အ, တယ္ န, တယ္တဲ့ ၊ အ, တာက ေအာက္တန္းက်တာ ၊ န, တာက ေနာက္တန္းေနရာေရာက္ေနတာ ။

( စ ) ပ်င္းတဲ့လင္ ၊ လက္ေၾကာတင္းေအာင္အလုပ္မလုပ္ခ်င္ဘဲ ဘိုးေတာ္ မယ္ေတာ္ကူလိမ့္ႏိုး သူတစ္ပါးေမွ်ာ္ကိုးၿပီး ၀ီရိယ လုံ႕လမရွိတဲ့လင္ ။

( ဆ ) အားအင္ယိုယြင္း အိုမင္းေနတဲ့လင္ ၊ ဇနီးက ငယ္ငယ္လင္သယ္က အသက္ၾကီးအရြယ္မတူၾကရင္လည္း တကယ္မၾကည္ၿဖဴလွဘူးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းတို႕ရ ။

( ဇ ) ပစၥည္းဥစၥာ အလိုဆႏၵၿပည့္၀ေအာင္ ၿဖည့္ဆည္းမေပးတဲ့လင္ ၊ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕၀တ္စားေနမႈနဲ႕ အလိုရမၼက္ကို မၿဖည့္ဆည္းတဲ့ လင္ကိုလည္း ဇနီးကမေလးစားဘူးတဲ့ … သူငယ္ခ်င္းတို႕ေရ ဒီေလာက္ပါပဲကြာ …
တြင္းသင္းမင္းၾကီး ဦးထြန္းညဳိရဲ႕ သလႅာတိယပ်ိဳ႕ႈမွာလာတဲ့ ကဗ်ာတစ္ပုိဒ္နဲ႕ အလည္လာတဲ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ ….
ေသာင္းၿပင္ဇၺဴ ၊
မိတ္စုံသူတို႕ ၊
သည့္သူႏိုးႏိုး ၊
နည္းယူခိုးလ်က္ ၊
ခ်စ္ၾကိဳးမၿပတ္ ၊
ဆင့္ဆင့္ပတ္၍ ၊
ၾကင္ၿမတ္ေလးၾကေစသတည္း ။
ဘလႅာတိယပ်ိဳ႕ - နိဂုံး ( ၁ )

သူငယ္ခ်င္းအားလုံးအတြက္ ေရးၿပီးတင္လိုက္တာပါ ၀ါကြ်တ္လက္ေဆာင္ပို႕စ္ေလးပါေနာ္ …

( ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ၊ ဇြန္လထုတ္ေရႊစက္ေတာ္အရွင္ေတေဇာဘာသ ေရးသားၿပဳစုသည့္ “ ဆြမ္းစား ကြမ္းစား” တရားေတာ္မ်ား စာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္တင္ၿပသည္ ) စာမ်က္ႏွာ ၄၄ မွ ၅၀ ထိ …

Monday, August 24, 2009

အစရွိတဲ့အဆုံး

ဆက္သြယ္မႈမဲ့တဲ့ စတင္မႈေတြဆီ
လြမ္းဆြတ္ၿခင္းနဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ရာသီမွာ
ပ်ံသန္းရင္းနဲ႕ အဆုံးမဲ့ခဲ့ပါၿပီ ...

Monday, August 3, 2009

မင္းမရွိတဲ့အရပ္ေဒသ ငါၿဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ်

မင္းမရွိတဲ့ အရပ္ေဒသ
ေနရတာ ပ်င္းတိပ်င္းေၿခာက္နဲ႕
ရင္ခြင္မွာ ဟာတာတာ
ၿပည့္စုံမႈမရွိတဲ့ နာရီလက္တံ
ရိုက္ခ်က္ေတြကို ၾကည့္ရင္း
သက္ၿပင္းေတြ အခါခါခ်
ငါ့ကိုယ္ငါ ဘ၀င္မက်
ထိုင္ေနရမလိုလို ထပဲသြားရမလိုလို
စိတ္ထဲမွာ အလိုမက်
ပူတိပူဆာ ဟာတိဟာတာနဲ႕
စပ္ဖ်င္းဖ်င္း အလြမ္းေတြက
ခံရခက္ဆိုး ညဆိုအေတြးကတစ္မ်ိဳး
တေရးကႏိုးနဲ႕ အိပ္လုိ႕ကမရ
ငါ့ႏွယ္ဒုကၡ ပတ္၀န္းက်င္ကိုအလိုမက်
ကံၾကမၼာကို အၿပစ္ေတြပုံခ်
ငါတစ္ေယာက္ လူေတြၾကားမွာ
ေထာ္ေလာ္ကန္႕လန္႕နဲ႕ ေနရတာအထိုင္မက်
ကုန္းကုန္းကြကြနဲ႕ ကဗ်ာေရးလိုက္
ေမွာက္ရက္ေတြးလိုက္ အရက္ဆိုင္ေၿပးလိုက္နဲ႕
အခ်စ္ေၾကာင့္ ပ်ာရာေတြခက္
ေရာက္တက္ရာရာေတြးလိုက္ ေရာက္တက္ရာရာေဆြးလိုက္နဲ႕
ပုံပ်က္ပန္းပ်က္ အေတြးေတြေရာက္ရက္ခက္
ႏွလုံးသားကို ထိုးႏွက္
ရင္ခြင္တစ္ခုလုံး စုတ္ပ်က္သက္
ေနရတာ ပူစပ္စပ္
ေၿခာက္ကပ္ကပ္ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္က
မ်က္ရည္ေလး စို႕တို႕စက္တက္
ေအးစက္စက္နဲ႕ ခါးသက္စြာ
ငါၾကိတ္ငိုခ်လည္း လြမ္းဆြတ္မႈကိုေၿဖသိပ္မရ
မင္းမရွိတဲ့ အရပ္ေဒသ
ငါကဗ်ာေရးလို႕ေတာင္ အလြမ္းစကားလုံးေတြသီကာထပ္
ရင္ခြင္တစ္ခုလုံးလဲ ၾကည့္ရက္စရာေတာင္
မရွိေတာ့ဘူး စုတ္ပ်က္သက္ကုန္ပါၿပီ
ခ်စ္သူရယ္ ....... ။

Friday, July 24, 2009

အိပ္ရာထဲက အေတြးတစ္ပုဒ္


ဟိုအေ၀းကို ေမွ်ာ္ေငးမိေတာ့
ဟုိအေ၀းတစ္နယ္က ခ်စ္သူကို
လြမ္းမိပါတယ္ ...
တစ္ပတ္ေလာက္ ဆက္သြယ္မႈမဲ့ယုံနဲ႕
အသဲက တဆစ္ဆစ္ၿဖစ္ကာ
နာက်င္လြမ္းရွ အလြမ္းတို႕
ပူေလာင္လွပါတယ္လို႕ မင္းကိုေၿပာရင္
ယုံပါ့မလားခ်စ္သူ ...
တစ္ကိုယ္ေရ တမ္းတေနရလို႕
အေဖာ္မရွိေပမဲ့ မင္းဓါတ္ပုံေလးၾကည့္ကာ
ဟို...... အနာဂတ္ ေမွ်ာ္ေငးမိပါတယ္
ေငးရင္းနဲ႕ ေတြးမိတယ္ဆိုရင္ပဲ
ေရရာတာေတြေရာ မေရရာတာေတြေရာ
ေသခ်ာတာေတြေရာ မေသခ်ာတာေတြေရာ
မေရရာတာေတြၿခားက ေရရာတာေလးရယ္
မေသခ်ာတာေတြၿခားက ေသခ်ာတာေလးရယ္
ေတြးေတြးၿပီး ယုံၾကည္ခ်က္ကိုအုတ္ၿမစ္ခ်ကာ
ငါတစ္ၾကိမ္မက ၾကိဳးစားခဲ့ဖူးပါတယ္ ခ်စ္သူ...
အခု.... ငါေနမေကာင္းေနလို႕
အိပ္ရာထဲမွာ မင္းနဲ႕ဘယ္လိုနီးေအာင္ၾကိဳးစားရမလဲ
စဥ္းစားရင္းနဲ႕ အဖ်ားတက္ေနတယ္ခ်စ္သူေရ ...
အပူခ်ိန္က 100ေက်ာ္ယုံေလးမို႕
မင္းဓါတ္ပုံတစ္ခ်ိဳ႕ထုတ္ၾကည့္ကာ ေခ်ြးထုတ္ေနမိတယ္ခ်စ္သူ...
ဒါေတြကို မင္းသိပါ့မလား
မသိတာပဲေကာင္းပါတယ္ ခ်စ္သူရယ္
မင္းသိရက္နဲ႕ ငါ့အနားကိုမလာႏိုင္ရင္
ခံစားရမဲ့ ငါ့အၿဖစ္က
ပိုဆိုးလြန္းလို႕ ဒီအတိုင္းေလးပဲ
ခ်စ္သူကိုေမွ်ာ္ေငးကာ သတိတရလြမ္းေနမိပါတယ္ ...

Sunday, June 14, 2009

ေဆးရုံတက္ခိုက္ ... ( 8 th 11:45 to 14 th 11:00 )


လူသုံးဦးဆုံစည္းရာ ေနရာ
အဲ့ဒီသုံးဦးပဲ အေရာင္မ်ိဳးစုံ
အသြင္မ်ိဳးစုံနဲ႕ ၀င္ခ်ည္းထြက္ခ်ည္း
ေၿခခ်င္းလိမ္ေနတဲ့ ေနရာ
အဲ့ဒီေနရာ ငါေရာက္ခိုက္မွာ ...
အသြင္မ်ိဳးစုံ ဟန္ေဆာင္ထားတဲ့
လူသုံးဦးကို ငါကိုယ္တိုင္ေတြ႕ေနရတယ္
ငါလဲ အဲ့ဒီထဲမွာတစ္ဦးအၿဖစ္ေပါ့
အသြင္းမ်ိဳးစုံဟန္ေဆာင္ ၀တ္စားဆင္ယင္ထားေပမဲ့
ထိုလူေတြထံမွ ညည္းသံေတြမွတပါး
တၿခားဘာသံမွ သဲသဲကြဲကြဲမၾကားရဘူး .... ။
ငါတစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ပါဘူး
ငါ့ေဘးနား ငါ့အနားတ၀ို္က္မွာလဲ
အသက္ကိုမနည္းမွန္ေအာင္ ရူေနၾကရတယ္ .. ။
တခ်ိဳ႕ကလည္း နာက်င္လို႕
ညည္းၿငဴးလူးလဲေနတဲ့သူေတြ
ထိုလူေတြရဲ႕ၾကား ေၿခခ်င္ရႈတ္ကာ
အလွခ်င္ၿပဳိင္ေနသူေတြက
အလုပ္သင္ဆရာ၀န္မေလးေတြပါ
တခ်ိဳ႕ကေစတနာနဲ႕ တခ်ိဳ႕ဆူပုပ္ပုပ္နဲ႕
ငါဆရာ၀န္ဆိုတဲ့ ဂုဏ္ပုပ္ကို
အပီယူထားၾကတယ္ ... ။
ထိုၾကားထဲ ထိုၾကားထဲမွာ
အသက္လုေနသူေတြ တိမ္ေရွာင္ရင္
ေဆးေက်ာင္းေနာက္ဆုံးႏွစ္ေတြက
ေက်ာ့ေက်ာ့ေမာ့ေမာ့ ယူနီေဖာင္းအၿပည့္နဲ႕
ရီသံေတြေႏွာေနၾကတယ္ ... ။
ငါေၿပာတာမမွားေလာက္ပါဘူး
ငါ့စကားေတြ ဆိုရုံရွိေသး
ေၿခာက္ကပ္ကပ္အသံနဲ႕ ဒီဒုကၡတစ္ေယာက္
ဆရာ၀န္ေတြ လက္ေၿမွာက္ကာ
အိမ္ၿပန္ရေတာ့မည္ေလ .... ။
စိတ္မေကာင္းပါဘူး ကုလို႕ကိုမရတဲ့
အစြန္းဆုံးကို ေရာက္ေနလို႕ပါတဲ့
ေအာ္ ... ဒါဆိုရင္
ငါဘယ္အဆင့္မွာရွိလဲလို႕ သိခ်င္ေဇာနဲ႕
ဆရာမကိုေမးၾကည့္လိုက္ေတာ့
ငါ့ေရာဂါအစအဆုံးကို ေနာက္ေၾကာင္းၿပန္ၿပီး
ေၿပာၿပေနရတယ္ ..... ။
ဒါက ေနာက္တစ္ေယာက္မို႕
ငါ့အေၾကာင္း တစုိ႕တဆ
သူမသိေလၿခင္းဆိုၿပီး
စီကာပတ္ကုံး ေၿပာၿပေနရတာပါ
ငါ့အလွည့္ဘယ္ေတာ့လဲ သိခ်င္ေဇာနဲ႕ေပါ့
ဆရာမက ေၿပာလိုက္ပါတယ္
နင္လဲမၾကာခင္ ဆင္းရမွာပါတဲ့
" ဗ်ာ ...... ......... ....... "
" ေနေကာင္းလ်က္နဲ႕ ဆင္းရမယ္လို႕ေၿပာတာ "
ေအာ္ ... ေတာ္ပါေသးရဲ႕ ... ။
လူနာဘက္က ေသရမွာေၾကာက္ေနေပမဲ့
ဆရာ၀န္တစ္ေယာက္အေနနဲ႕ေတာ့
လူနာတစ္ေယာက္ ေသသြားတာမစမ္းပါဘူးေလ ..... ။
ငါ့ႏွယ္ ေက်းဇူးရွင္မ်ား
ေက်းဆြတ္မိေနလား ၿပန္ၿပီးၿပန္ၿပီးစဥ္းစားၾကည့္မိေလေတာ့
ကန္ေတာ့ကန္ေတာ့လို႕ စိတ္ထဲမွာ
ၾကိတ္ေတာင္းပန္ရင္း ...
ဆရာမၿဖစ္စ အသစ္စက္စက္ေလး
ေလးငါးေၿခာက္ေယာက္ မ်က္လုံးထဲေၿပးၿမင္ေယာင္မိတယ္
လွလိုက္တာလို႕ ႏုတ္ကေရရြတ္မိေတာ့
ကိုယ့္လိပ္ၿပာကို ကိုယ္မလုံဘူးၿဖစ္ေနတယ္
ဘာေၾကာင့္လဲလို႕စဥ္းစားမိေတာ့
ကြ်န္ေတာ့ကိုၿပစ္ထားတဲ့ ခ်စ္သူမိရက္စက္က
ရင္ခြင္ႏွလုံးသားတစ္ခုလုံး သိမ္းပိုက္ထားခဲ့ၿပီေလ ... ။
ဒါနဲ႕ဒါနဲ႕ပဲ အိပ္မရလို႕အေတြးေတြ
ၿဖန္႕က်က္ေနလိုက္တာ
ဆရာ၀န္ေဆးထိုးဖို႕ အနားေရာက္မွ
ကဗ်ာကယာစာအုပ္ကိုသိမ္းရင္း
သန္ေခါင္ယံထက္ကြ်န္ေတာ္တစ္ေယာက္တည္း
သူငယ္ခ်င္းေတြကိုလြမ္းရင္း အိမ္ၿပန္ဖို႕ရက္
ေမွ်ာ္ေနမိတယ္ ... ။

( ေဆးရုံသို႕သတင္းေမးလာၾကေသာသူငယ္ခ်င္းအားလုံးကို အရမ္းေက်းဇူးတင္သလို မသိလို႕မလာႏိုင္ၾက သိရက္နဲ႕ မအားလို႕မလာႏိုင္ ေ၀းလြန္းလို႕ မေရာက္လာႏိုင္ၾကတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြလဲ အရမ္းသတိရပါတယ္ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းနဲ႕ ကြ်န္ေတာ္ ဌာေနကိုေခတၱခဏအနားယူ ၿပန္သြားပါတယ္ ... ကြ်န္ေတာ့္ကိုအၿမဲတမ္းသတိရ ေနေပးပါေနာ္ ....... အားလုံးအားလုံးကိုခင္မင္လ်က္ .... ။ )
ေက်ာ္သူဟိန္း (ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္း)

Sunday, June 7, 2009

နင္နဲ႕ငါနဲ႕ … ငါနဲ႕နင္နဲ႕


နင္ကေၿပာတယ္ ငါ့မွာခ်စ္သူရွိတယ္တဲ့
ငါကေၿပာလိုက္တယ္ နင္ကအရမ္းလွတာပဲလို႕
နင္ကၿပန္ေၿပာတယ္ နင္အခုမွသိတာလားတဲ့
ငါကၿပန္ေၿပာလိုက္တယ္ ငါသိတာၾကာပါၿပီလို႕
နင္ကႏွစ္သက္စရာအၿပဳံးနဲ႕ ငါ့ကိုေခ်ာ့သိပ္ခဲ့တယ္
ငါကေတာ့ နင့္အၿပဳံးေတြရဲ႕ေရွ႕
နင့္စကားလုံးေတြရဲ႕ေအာက္မွာ
ငါ့ကိုငါဟန္ခ်က္ထိန္းရင္း အိမ္ၿပန္ေနာက္က်ခဲ့ရတယ္ … ။
နင္မမွားပါဘူးခ်စ္သူ ငါကသာရင္ခုန္သံတစ္ဖက္သပ္နဲ႕
ငါ့ကိုငါ အသက္သြင္းေနမိသူပါ … ။
နင္ဘက္ကၿဖဴစင္ပါတယ္ ငါ့ကိုသူငယ္ခ်င္းပဲတဲ့ေလ
ငါကအေရာင္ဆိုးဖို႕ၾကံရြယ္ေနတဲ့ ရူးမိုက္ေနသူပါ … ။
နင္ငါ့အေပၚ အေရာင္ေၿပာင္းေလႏိုးႏိုးနဲ႕
ငါ့စကားလုံးေတြ နင့္အေပၚမွာနယ္ကြ်န္ခဲ့မိရင္
နင့္သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ နာလည္ေပးပါဟာ … ။
ငါ့ကိုငါမၿဖစ္ႏိုင္မွန္းေတာ့ သိပါတယ္ခ်စ္သူ
နင့္ဆီကေမတၱာတစ္ခ်ိဳ႕ သူမ်ားဆီေရာက္ေနတဲ့
ငါလိုခ်င္တဲ့ အရာအားလုံး ငါရေအာင္ယူဖို႕
နင္မသိေအာင္ၾကိဳးစားေနမိတယ္ … ။
ငါတကယ္ပဲ တစ္ဖက္သက္ဆန္ေနၿပီလား
နင္ပုံရိပ္ေတြ အၿမဲတမ္းစိုးမိုးေနတဲ့
ငါ့ႏွလုံးသားက တစ္ခါတစ္ရံမဟုတ္ပဲအၿမဲတမ္းလိုလို
နင္ဆိုမွနင္ပဲၿဖစ္ေနလို႕ ဟန္မေဆာင္ႏိုင္ပဲ
ငါ ….. မ်က္ႏွာေၿပာက္တိုက္ခဲ့ရတာပါ
နင့္ေရွ႕မွာရီသံေတြေႏွာကာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပ်က္ပ်က္ေၿပာေနေပမဲ့
ငါ့ရင္ထဲက နင့္ကိုခ်စ္တယ္ဆိုတဲ့စကားတစ္ခြန္းကေတာ့
နင္မၿမင္ႏိုင္တဲ့ ငါ့ႏွလုံးသားကေပါက္ဖြားလာတာပါ … ။
ငါမ၀ံ့မရဲ၀င္ခံရရင္ သူငယ္ခ်င္းရယ္ ..
နင့္ကိုဘယ္၍ဘယ္မွ် ဘယ္ေလာက္ထိခ်စ္ပါတယ္ဆိုတာ
ငါဖြင့္ဟခ်င္ပါရဲ႕ ငါ့စကားလုံးေတြ
နင့္အၿပဳံးေအာက္မွာ က်ေပ်ာက္မွာဆိုးလို႕
ငါ့ကိုငါႏွစ္သိပ္ရင္ ရင္ထဲကစကားေတြ
နင့္ေရွ႕မွာ ဟာသၿဖစ္ခဲ့ရတယ္ … ။
ငါနင္နဲ႕ပတ္သက္လို႕ ေတြးရင္းနဲ႕ေဆြးခဲ့ရတဲ့ေန႕ေတြ
နင့္အေၾကာင္းစဥ္းစားရင္း ေဆြးရင္းနဲ႕ေၿခာက္ေသြ႕ခဲ့ရတဲ့ရင္ခုန္သံေတြ
ငါတစ္ေယာက္တည္း အနာတရနဲ႕ပစ္လဲခဲ့ေပမဲ့
နင့္ရဲ႕ငါ့အေပၚခင္မင္မႈေတြေၾကာင့္ ငါ့ရင္ခုန္သံတို႕ေႏြးေထြးခဲ့ရတယ္ … ။
ငါ၀န္ခံပါတယ္ခ်စ္သူ နင့္ကိုခ်စ္ေနမိသူပါလို႕
နင္နဲ႕ငါနဲ႕ သူငယ္ခ်င္းသံေယာဇဥ္ၾကိဳး ဘယ္အခ်ိန္ထိ
ငါတို႕ခိုင္ၿမဲၾကမလဲဆိုတာ
ငါထင္ပါတယ္….
ငါဆက္ၿပီဟန္ေဆာင္ေကာင္းေနရင္
ဟို…..တစ္ခ်ိန္ထိ
နင္ရယ္ငါရယ္ေပါ့…. ၁၅၀၀ မၿဖစ္ႏိုင္ခဲ့ရင္ေတာင္
၅၂၈ ေတာ့ေသခ်ာပါတယ္ သူငယ္ခ်င္းရယ္ ( ခ်စ္သူရယ္ ) ….. ။

Saturday, May 23, 2009

မိုးနဲ႕စခဲ့တဲ့မိုးေပးတဲ့အလြမ္း


ေၿခာက္ကပ္ေနတာက ငါ့ရင္ခြင္ပါ
မြန္းၾကပ္ေနတာက ငါ့အေတြးေတြ
စဥ္းစားေနတာက ခ်စ္သူ႕အေၾကာင္းပါ
လြမ္းေနတာက ခ်စ္သူပုံရိပ္ေတြေပါ့
တရိပ္ရိပ္ပုံေဖာ္ရင္း အလြမ္းကိုပီၿပင္ေအာင္
ငါႏိုးဆြဖို႕ မင္းနဲ႕ပတ္သက္ၿဖစ္ပ်က္ခဲ့သမွ်
အစအဆုံးကို ေနာက္ေၾကာင္းၿပန္ေနမိတယ္ ... ။
September လ ညေနခင္း
မိုးေတြအရမ္းရြာေနတယ္ ...
မိုးရယ္ဒီေန႕မွသဲလိုက္တာ
သဲၾကီးမဲၾကီးနဲ႕ရြာလိုက္တဲ့မိုးက
ထီးမပါတဲ့ငါ့ကို ႏိုင္ထက္စီးနင္းလုပ္ေနသလိုလို
ငါတစ္ေယာက္ Computer သင္တန္းအဆင္း
က်ဴရွင္ေရွ႕မွာ ေတြးေ၀ေနခိုက္
ငါ့ေဘးနား ငါ့အၾကားအာရုဏ္
နယ္ပယ္ထဲသို႕ သံစဥ္တစ္ပုဒ္
စီး၀င္လြင့္ေမ်ာ ငါနဲ႕လိုက္ခဲ့ပါလားတဲ့
ရုတ္တရပ္ေတြ႕လိုက္ရတဲ့
မင္းကိုၿမင္ဖူးေနေပမဲ့ အမွတ္တမဲ့ဆိုေတာ့
ငါမေတာက္တေခါက္ ရင္ခုန္လိုက္တယ္ေလ
ဒါေပမဲ့ဟန္ခ်က္ကိုထိန္းရင္း မင္းထီးေအာက္
ေၿပးကာလိုက္ခဲ့မိတယ္ ...
မိုးရယ္သဲလိုက္တာ ထီးတစ္ေခ်ာင္းထဲမွာ
ဘယ္လိုမွမလုံႏိုင္တဲ့ အၿဖစ္ကိုသိပါလွ်က္
ငါဘာလို႕မ်ားလိုက္ခဲ့မိတာဘာလိမ့္
သူ႕ဘက္ကိုတိုးၿပီးေစာင္းေပးၿပန္ေတာ့
ညီတူညီမွ်လုပ္ပါတဲ့ ေအာ္ ...
သူ႕စိတ္ဓါတ္က ခ်စ္ဖို႕ေကာင္းေနသလိုလို
သူ႕အနားဆီမွ ကိုယ္ေငြ႕က
ကြ်န္ေတာ့္တစ္ကိုယ္လုံး သိစိတ္ေတြကို
ဖမ္းခ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသလိုပဲ
သူထီးေအာက္ေၿပးထြက္သြားရမွာေတာင္
စိုထိတ္ေနသလိုလို ဒါနဲ႕ဒါနဲ႕ပဲ
ရင္ခုန္မႈနယ္ပယ္ထဲမွာ ေမ်ာလြင့္သြားလိုက္တာ
" နင္ဘယ္ၿပန္မွာလဲ " ေမးလာမွ
ကဗ်ာကယာအိေၿႏၵကိုထိမ္း အသံကတုန္ကရင္နဲ႕
ေအာ္ေအာ္ .... ငါဒီ..ဒီလမ္းကိုၿပန္မွာဟ
ဒီလိုနဲ႕ သူထီးေအာက္ကေၿပးထြက္ခဲ့တယ္
ရင္ထဲမွာ ဟာသြားသလိုပဲ
ငါဘာေတြၿဖစ္ေနတာလဲ ရင္မခုန္ဖူးလို႕လား
မိန္းခေလးတစ္ေယာက္နဲ႕ ထီးတစ္လက္ထဲအတူမေလွ်ာက္ဖူးလို႕လား
ငါ့ကိုငါေမးခြန္းေတြေမးေနမိေနေပမဲ့
ငါ့ကိုငါသူ႕ကိုခ်စ္မိသြားတာမသိမိလိုက္ဖူးေလ
က်ရႈံးလြယ္တဲ့မင္းအလွေအက္မွာ
ရင္ခုန္မႈလြယ္တဲ့ငါ့ႏွလုံးသား
မင္းကိုတကယ္ခ်စ္မိသြားတာ အမွန္ပါ ...
တကယ္လို႕ ငါကတစ္ဖက္သက္အခ်စ္ဆို
ဒုတိယလူအၿဖစ္နဲ႕ မင္းဆီမွာဆက္လက္ခံယူဖို႕
ငါ၀န္မေလးပါဘူးခ်စ္သူ ...
မင္းနဲ႕ေတြ႕တိုင္းဟန္မေဆာင္ႏိုင္ပဲ
ပ်ာယာခက္ေနတဲ့ ငါႏွလုံးသားက
တကယ္ေတာ့အရူးပါ မင္းဆိုမွမင္းပဲ
အခ်ိန္တိုင္းအခ်ိန္တိုင္း စကၠန္႕တိုင္းစကၠန္႕တိုင္းမွာ
ငါလြမ္းေနတာပါခ်စ္သူ ...
အခုေတာ့ ငါတို႕ေ၀းခဲ့ၾကၿပီေလ
သူငယ္ခ်င္းလိုလို ခ်စ္သူလိုလိုနဲ႕
မင္းငါ့ကိုပုံေၿပာေကာင္းခဲ့တယ္ ...
မင္းကိုယ္တိုင္ကမဟုတ္ပါဘူး
မင္းအမူအရာေတြေအာက္မွာ အလုပ္ရႈပ္ခဲ့တဲ့ ငါပါ....
တကယ္လို႕ အဲ့ဒီေန႕
အဲ့ဒီအခ်ိန္မိုးမ်ားမရြာခဲ့ရင္ေလ
ဘယ္ေလာက္ေကာင္းလိုက္မလဲခ်စ္သူရယ္
အခုေတာ့ အလြမ္းေတြနဲ႕ေတာင္တမ္းတခြင့္မရွိေတာ့တဲ့
ငါ့အၿဖစ္ကိုနင္ကိုယ္ခ်င္းမစားနာခဲ့ရင္ေတာင္
နင့္မဂၤလာေဆာင္မွာ ငါ့ကိုဖိတ္သင့္ပါတယ္ခ်စ္သူ
ငါဟာနင့္အတြက္ အသုံးမ၀င္ခဲ့မွန္းေတာ့သိပါတယ္
အသုံး၀င္ႏိုးႏိုးနဲ႕ ၾကိဳးစားခဲ့ရတဲ့
ငါ့အခ်စ္ေတြကိုေတာ့ ခ်က္ခ်င္းၾကီးဥေပကၡာမၿပဳသင့္ပါဘူးခ်စ္သူ
အခုေတာ့ နင့္စိတ္ထဲရင္ထဲမွာ
ငါလုံး၀မရွိဘူးဆိုတာ ေပၚတင္ၾကီးသိလိုက္ရတယ္
နင္နဲ႕ပတ္သက္တဲ့ နင့္အေၾကာင္းေတြေရးထားတဲ့
ဒိုင္နာရီစာအုပ္အေဟာင္းေလရယ္
ငါခိုးရိုက္ခဲ့တဲ့ နမ္းရႈိက္ခြင့္မရေတာ့တ့ဲ
နင္ဓါတ္ပုံ ... ငါေငးၾကည့္ခြင့္မွမရွိေတာ့တာ
နင့္ဆီၿပန္ပို႕ဖို႕စဥ္းစားရင္း ၿပန္သိမ္းေနတဲ့
ငါ့လက္ဖ၀ါးေတြက တုန္ရင္ေနတယ္ခ်စ္သူ
ငါဒီဓါတ္ပုံေလးကို မစြန္႕လႊတ္ႏုိင္ေတာ့ဖူးထင္တယ္ေနာ္

Thursday, May 14, 2009

ငါမေရြးခ်ယ္ေသးတဲ့နင္ေလ်ာက္မဲ့လမ္း


နင့္ကိုေတာ့ ငါတကယ္ခ်စ္ပါတယ္
ဒါေပမဲ့ တဘ၀စာလက္တြဲရမယ္ဆိုေတာ့
ငါ့ကိုငါ ၿပန္လွည့္ၾကည့္ေနမိတယ္
မေရရာ မပီၿပင္ေသးတဲ့
ငါ့ရဲ႕အတတ္ပညာမစုံမလင္နဲ႕
နင့္ဘ၀ကို ထမင္းနပ္မွန္ေအာင္မွ
လုပ္ေၾကြးႏိုင္ပါ့မလား ..... ။
ခ်စ္တဲ့စိတ္တစ္ခုတည္းနဲ႕
နင္ငါ့ဘ၀ထဲမွာ ထမင္းရည္ပူအတူေသာက္ႏိုင္ပါ့မလား
တဲအိုပ်က္မွာေနရမယ္ဆိုရင္ေကာ
နင့္ဘ၀ကို အလွဖ်က္ၿပီးေနႏိုင္ပါ့မလား
ဘာပဲၿဖစ္ၿဖစ္ပါခ်စ္သူ
ငါသိပ္ခ်စ္ရတဲ့ နင့္ကို
ေနပူပူမွာမေၿပာနဲ႕ ေနရိပ္ထဲမွာေတာင္
ေခြ်းထြက္ေအာင္ ငါမခိုင္းရက္သူပါ
အခု နင္ရယ္ငါရယ္
အေ၀းၾကီးေ၀းေနရေတာ့
ငါေလ အေဆြးၾကီးေဆြးေနရတယ္ခ်စ္သူရယ္
ဘာေၾကာင့္မွန္းမသိတဲ့ ရင္ခုန္သံေတြကိုတိုင္းတာရင္း
နင့္အေပၚမွာ ငါခ်စ္တဲ့အခ်စ္ေတြ
ေလ်ာ့သြားမွာ ဆိုးလို႕
အလြမ္းေတြကို ႏွစ္နဲ႕ေၿမွာက္ေနရသူပါ
ကံၾကမၼာက မ်က္ႏွာသာေပးလို႕
နင္နဲ႕ေၿပးေတြ႕မိကာမွ နင့္အိမ္ကသိခဲ့တယ္ေလ
ႏွစ္ဖက္မိဘေတြသေဘာတူလို႕
နင္နဲ႕ငါနဲ႕ နီးရမယ္ဆိုေတာ့
ငါေလ ... အရမ္းေပ်ာ္မိပါတယ္
ဒါေပမဲ့ဟာ မိဘေတြမ်က္ရည္က်ၿ႔ပီးမွ
လက္တြဲရမဲ့ ငါတို႕ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ဘ၀ခရီးက
သာယာႏိုင္ပါ့လား ......... ။
နင့္အိမ္ကလဲ နင့္ကိုကေလးေလတဲ့
ငါအိမ္ကလဲ ငါ့ကိုငယ္ေသးတယ္တဲ့ေလ
မေပးစားရင္ ခိုးေၿပးခိုးရာေနာက္လိုက္မယ္ဆိုတဲ့
ငါတို႕ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕သတၱိေတြက
တၾကိမ္တခါမွာေတာ့ မိဘေတြရဲ႕စကားေအာက္
ၿပားၿပားေမွာက္ခဲ့ရတယ္ခ်စ္သူ
အခုနင္ဘယ္လမ္းကိုေရြးမလဲ ......
ငါကေကာဘယ္လမ္းကိုေလ်ာက္မလဲ ........ ။

Thursday, April 30, 2009

ေမလႏွစ္ရက္ေန႕ညေနာက္ပိုင္းဧရာ၀တီရဲ႕ရင္ဖြင့္သံ


နာဂစ္ တစ္ႏွစ္ေတာင္ၿပည့္ၿပီးေပါ့
ဧရာ၀တီၿမစ္ကိုပဲ အၿပစ္တင္ရမလိုလို
ရုတ္တရပ္ႏုိပ္စက္လိုက္တဲ့ နာဂစ္မင္းကိုပဲ
အၿပစ္တင္ရမလုိလိုနဲ႕ ေသသူေတြကေသ
ရွင္သူေတြက ဒုကၡကိုယ္ဆီနဲ႕
ဘ၀ကိုအစကေနၿပန္ထူေထာင္ေနရတယ္
ငါပိုင္တာက ႏွမ္းတစ္ဆုပ္ပါ
ငါ့လက္ထဲမွာ က်န္တာကႏွမ္းတစ္စိၿဖစ္ေနလို႕
ငါ့ဘ၀ကို ဘယ္လိုၿပန္စရမလဲ
စဥ္းစားခန္းေတာင္မပ်ိဳးလိုက္ရပါဘူးေလ
ဒီေန႕နဲ႕ မနက္ဖန္၀မ္းေရးကို
ေတြးကာပူမိသည္မို႕ ကုန္ေၿပးထမ္းခဲ့ရတယ္
တခ်ိန္က ငါဟာဘယ္၍ဘယ္မွ်
ဘယ္ေလာက္ပင္ခ်မ္းသာခဲ့ပါေသာလည္း
အခုခ်ိန္မွာ ႏြမ္းပါးသြားၿပီေလ ..... ။
ငါဟာတံငါသည္ပါ .........
ငါတို႕ အားကိုးေနတဲ့
ဧရာ၀တီက ၿမစ္ေရေတြနဲ႕
ဖုံးသတ္ခဲ့တယ္ေလ ... မေမ့ႏိုင္စရာေကာင္းတဲ့
ဒီအၿဖစ္အပ်က္ေတြကို ငါၿပန္ကာေတြးၾကည့္မိေတာ့
မ်က္ရည္ေတြ ေ၀့၀ဲလာတယ္ ... ။
အခုဆို ေလသံၾကားရင္ေတာင္
ရင္တဖိုဖိုနဲ႕ ငါတို႕တံငါသည္ေတြ
ထမင္းတစ္ႏွပ္တြက္ေတာင္
တယ္ခက္ေနၿပီ ေလ ...
အခ်ိန္တန္ေတာ့ ေတာင္းတေနတဲ့
မိသားစုနဲ႕ ေရွ႕ေရးတြက္
ငါေလွေလွာ္ကာ ထြက္ခဲ့ရပါတယ္
ေသရင္ေသ ေၾကရင္ေၾကေပါ့ေလ
မိုးသားေတြ ညိဳ့မ်ားလာရင္ေလ
ငါမိသားစုနဲ႕ ဒီတေန႕ေတြ႕ဖို႕
ကံမ်ားပါေသးရဲ႕လား ...
ငါ့အေတြးေတြ ဂေယာင္ကတမ္းနဲ႕
အားတင္းၿပီး ၿမစ္လယ္မွာ
အရမ္းခ်စ္ရတဲ့ ဧရာ၀တီရယ္
ငါ့ကိုသနားပါလို႕ ဆုေတာင္းေနမိတယ္ ....
အိမ္ၿပန္ခ်င္လို႕ေလ ......... ။
ငါဟာလယ္သမား ဒီႏွစ္နာဂစ္ေၾကာင့္
မ်ိဳးစပါးမက်န္လို႕ ရွိတဲ့သူဆီက
တင္းတိုးဆြဲလို႕ ေနာင္ႏွစ္စပါးေပၚရင္ၿဖစ္
ႏွစ္ဆေပးပါ့မယ္ အားမေတြခံ
က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ ႏြားတစ္ေကာင္နဲ႕
လယ္ထြန္းဖို႕ မၿဖစ္တာေၾကာင့္
စက္မႈ(၁)ဆီက လယ္ထြန္းစက္
အေၾကြးနဲ႕၀ယ္ခဲ့တယ္ေလ အရစ္က်ေပးရမယ္ဆိုလို႕
၀ယ္၀ယ္ခ်င္း စေပၚတင္ဖို႕
နီးစက္ရာက အတုိးနဲ႕ဆြဲရတယ္ေလ
ဒီလိုနဲ႕ အားတင္းကာဒီတစ္မိုးေတာ့
ရွိေတာ့ေလၿခင္းဆိုၿပီး စက္သစ္သစ္ၾကီးနဲ႕
လယ္ထြန္းၿဖစ္ခဲ့တယ္ေလ .... ။
ရွားပါးလိုက္တဲ့ မ်ိဳးစပါးရယ္
ရွားရွားပါးပါးနဲ႕ က်ဲကာထားသည္မို႕
ေအာင္ၿမင္ေအာင္ ေပါက္လွည့္ေစခ်င္ပါတယ္
ေရသာေဖြးေဖြးမွာ စပါးစိမ္းစိမ္းေတာင္တက္မလာပါဘူးေလ
ဟိုေနရာကြက္က်ား ဒီေနရာကြက္က်ားနဲ႕
ငါႏွယ္ စိတ္ဆင္းရဲစရာေကာင္းပါေပပိ
ဒါနဲ႕ မ်ိဳးစပါးေလတင္းတိုးနဲ႕
ေၿပးထြက္ကာ အေၾကြးခံခဲ့ရတယ္ေလ
ေၿမသားေတြက ေရငံအုပ္တာေၾကာင့္
ထင္သေလာက္စပါးက မၿဖစ္
မ်ိဳးစပါးၾကၿပန္ေတာ့လဲ ရွိတာေလ
ရသမွ်လုပ္ေနရတာေၾကာင့္
ေရြးဖို႕ပင္ မရွိပါဘူး
လယ္ကြက္ထဲ စပါးၿပည့္ကာမွ
ေနာင္ႏွစ္ ငါ့အေၾကြးေတြ
ေက်ကာဆပ္ႏိုင္မွာမို႕
အားခဲၿပီး မရမကဂ်ကုတ္ဂ်ခဲ
လုပ္ခဲ့ရတယ္ေလ ...
ဒီလိုနဲ႕ ေဆာင္းေရာက္လို႕
စပါးေတြသိမ္းေတာ့ တင္းတိုးကိုႏွစ္ဆဆပ္
က်န္တဲ့ စက္မႈ(၁)ကိုထက္၀က္ေခ်လို႕
ငါကိုယ္တိုင္ေၿပးထြက္ခဲ့ရတယ္
စပါးအထြက္နည္းလို႕ေလ
ေနာက္ထပ္အတိုးနဲ႕ ေနာင္ႏွစ္ေပးပါ့မယ္
လယ္ကြက္ကိုလက္ညႈိး ေငါက္ေငါက္ထိုးၿပီး
ငါပိုင္ဆိုင္သမွ် အကုန္ကာခ်ၿပ
ပိုက္ဆံေခ်းေအာင္ တမ်ိဳးၾကံခဲ့ရၿပန္တယ္ေလ
ေသာကေတြက မကင္း
သားသမီးရယ္ေက်ာင္းထားရအုံးမည္
ငါဒီတခါဘာကိုလက္ညိႈးထိုးၿပေကာင္းႏိုးႏိုးနဲ႕
အခ်ိန္တန္ေတာ့ က်ဴရွင္မထားႏိုင္
ပညာဒါနကိုအပ္ကာ ကေလးကိုေခ်ာ့သိပ္ခဲ့ရတယ္
ေအာ္.. နာဂစ္ရယ္ ။

ေက်းဇူးတင္ရွိၿခင္း
အေၾကာင္းအရာ ။ ။ နာဂစ္ေၾကာင့္ၿဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ လူထုဒုကၡကို ကူညီေပးခဲ့ေသာ ၿပည္ပမွေစတနာရွင္ လူမ်ိဳးၿခားမ်ား ႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းမွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား Company အဖြဲ႕မ်ား ၊ UNICF ( ယူနီဆက္(စ္) )၊
Save The Children ( ေစ့သည္ခ်ဲထရင့္ ) ၊ ၾကက္ေၿခနီ ၊ အစရွိတဲ့ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း
ဧရာ၀တီတိုင္းႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းမွ ၿပည္သူေတြကိုယ္စားေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း နာဂစ္တစ္ႏွစ္ၿပည့္တြင္
ေၿပာၾကားလိုပါတယ္ ။

nargis to help

Wednesday, April 22, 2009

ၿမင္ၿမင္ခ်င္း ပတ္ပ်ိဳးရင္မွာ ၿဖစ္ထြန္း
အခ်စ္သစ္နယ္ တစ္ကြ်န္းမွာ
ထင္ကာ အုပ္ဆိုင္း
ရင္ခုန္သံတို႕ မိုးထစ္ထစ္ခ်ဳန္း၍
ေလာကတြင္ ၿပိဳင္ဘက္မရွိ
ငါ့အခ်စ္က ၾကီးက်ယ္ေနေရာ့သလား ..... ။
မင္းနဲ႕အခု တခဏတာအတြင္း
ေတြ႕ေတြ႕ၿခင္းမွာပင္ အသက္ရူဖို႕ခဏ
ငါေမ့ေလ်ာ့ခဲ့၏ .... ။
` ေအာ္ ... ဒါဟာအခ်စ္လား ´
ရင္ထဲမွာ ၾကိတ္ကာညည္းထြား
အသံလႈိင္းတို႕ ကတုံကယင္ႏွင့္
ငါ့ႏွယ္ စကားေတြထစ္ေငါ့
မင္းအလွေအာက္၀ယ္ ခ်ာခ်ာကာလည္
ငါတကယ္ပဲ နစ္ၿမဳပ္ရေတာ့မည္လား ........... ။
မ်က္ႏွာေလးေမာ့ မာနေလးတင္းထားပုံက
လွသထပ္ လွလြန္းေနပါပိ
ရင္ထဲမွာပူေႏြး ခ်စ္စရာေကာင္းလိုက္တာ
မိန္းခေလးရယ္ ..... ။
နင္ဘယ္လိုနည္းလမ္းေတြနဲ႕
အလွေတြကို ခ်ယ္ရယ္ၿပီး
လွခ်င္တိုင္ လွေနရတာလဲ ..... ???
ငါဒီမွာ ရင္ခုန္သံေတြကိုထိမ္းခ်ဳပ္မရ
အရူးမီး၀ိုင္း အခ်စ္ဗ်ာပါဆိုင္း
ပုံမလာ ပန္းပ်က္
အခုၿမင္ အခုခိုက္
အမွန္တကယ္ၾကိဳက္မိသြားတာေၾကာင့္
မင္းအေၾကာင္းေလးတစို႕တဆ
ငါေလအစအနေကာက္ခ်င္တာမို႕
မင္းနဲ႕ပတ္သက္ ဇာတ္လမ္းတကြက္
ငါမၿဖစ္မေန ေရးစပ္ကာပတ္ပ်ိဳး
အခ်ိဳးက်သီကုံးရေတာ့မည္ေလ ..... ။
( ဘုရား.......ဘုရား...........ကံေကာင္းပါေစ )

Sunday, April 19, 2009

အတြင္းေၾက


ေသြးစိမ္းရွင္ရွင္ကို မ်က္စိနဲ႔ျမင္မွ
နာက်င္ေလတတ္ မထင္မွတ္သင္႔ ။
ဒဏ္ရာမရွိ ပကတိလဲ
မသိလုိက္စား နာသည္႔အားကို
သမားတို႔ပင္ မကုႏုိင္ ၊၊
......... .......

ဒီကဗ်ာေလးကို မမ
ကေပးပို႕လိုက္တာပါ
ကြ်န္ေတာ္အရမ္းၾကိဳက္တာနဲ႕ တင္လိုက္တာပါ .....

Tuesday, April 14, 2009

တီဘီေရာဂါအေၾကာင္းႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္ၿဖစ္ခဲ့ပုံ

တီဘီေရာဂါသည္

သာမန္မ်က္စိၿဖင့္ မၿမင္ႏိုင္ေသာ ဘက္တီးရီးယားပိုးေၾကာင့္ ၿဖစ္သည္။ ေလမွတစ္ဆင့္ ကူးစက္ေသာ
ေရာဂါၿဖစ္သည္။
ကမ႓ာ့လူဦးေရ၏ သုံးပုံတစ္ပုံသည္ တီဘီေရာဂါးပိုး ကူးစက္ခံေနရၿပီး ႏွစ္စဥ္ ( ၈ )သန္းခန္႕တီ
ဘီေရာဂါၿဖစ္ပြားကာ လူၾကီးလူငယ္(၂)သန္းခန္႕ ေသဆုံးလ်က္ရွိသည္။
တီဘီေရာဂါၿဖစ္ပြားသူသည္ ေဆးကုသမႈ စနစ္တက်မခံယူပါက မိမိမွတစ္ဆင့္ မိသားစုႏွင့္ပတ္
၀န္းက်င္ရွိ လူမ်ားကို အလြယ္တကူ ကူးစက္ႏိုင္ပါသည္။တီဘီေရာဂါကူးစက္ပုံ

တီဘီပိုးရွိေသာ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားမွ ေခ်ာင္းဆိုးၿခင္း၊ ႏွာေခ်းၿခင္း၊ က်ယ္ေလာင္စြာ စကားေၿပာၿခင္း၊ သီခ်င္းဆိုၿခင္း၊ တံေတြးေထြးၿခင္းအားၿဖင့္ တီဘီေရာဂါပိုးမ်ားသည္ ေလထဲသို႕အလြယ္တကူပ်ံ႕ႏွံ႕သြား
ၿပီး ေဘးပတ္၀န္းက်င္ရွိလူမ်ား ရွဴရွိဴက္ရာမွ ေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံရႏိုင္ပါသည္။

မ်ားေသာအားၿဖင့္ -


ေရာဂါရွိသူမ်ားမွ မိသားစုသို႕လည္းေကာင္း၊လူစုလူေ၀းမ်ားၿပားေသာ ေနရာမ်ားၿဖစ္ သည့္ စတိုးဆိုင္၊ ေစ်းဆိုင္၊ ရထားဂိတ္၊ ကားဂိတ္၊ ဗီြဒီယုိရုံ၊ ရုပ္ရွင္ရုံ စသည့္ေနရာ မ်ားတြင္ ေ၀ဒနာ ရွင္မွ အနီးရွိသူမ်ားသို႕လည္းေကာင္း ။

ေရာဂါကူးစက္ပုံ


ဘတ္(စ္)ကား၊ ယာဥ္ရထား၊ သေဘာၤ၊ ေလယာဥ္စီးၿပီး ခရီးသြားလာရင္းေ၀ဒနာရွင္မွ ပတ္၀န္း
က်င္ရွိ လူမ်ားသို႕လည္းေကာင္း ကူးစက္ႏိုင္သည္။

- ရုံးခန္း၊ စာသင္ခန္း စသည္ၿဖင့္ေနရာမ်ားတြင္ ေ၀ဒနာရွင္မွလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ လူမ်ားသို႕လည္း
ေကာင္း ေရာဂါပိုးအလြယ္တကူ ကူးစက္ႏိုင္ပါသည္ ။

တီဘီေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံရသူတိုင္း တီဘီေရာဂါ ၿဖစ္ပြားေလ့မရွိပါ ။

ေအာက္ပါအေၿခအေနရွိသူမ်ား ကူးစက္ခံရပါက တီဘီေရာဂါပိုမို ၿဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။

(၁) အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ၿခင္း၊


(၂) ခုခံအားက်ဆင္းေနၿခင္း၊


(၃) ေဆးလိပ္၊ အရက္ အလြန္အကြ်ံေသာက္သုံးၿခင္း၊


(၄) အသက္အရြယ္ၾကီးသူမ်ားႏွင့္ ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလးငယ္မ်ား၊


(၅) ဆီးခ်ိဳေရာဂါႏွင့္ အစာအိမ္ ၿဖတ္ေတာက္ခံထားရသူမ်ားတို႕သည္ တီဘီေရာဂါ ပိုမိုၿဖစ္ပြားႏုိင္ပါ


သည္။

ထို႕ၿပင္


- အိမ္ႏွင့္ ေနထိုင္သူဦးေရ မမွ်တ (မ်ားၿပား ) ေနၿခင္း၊


- အိမ္ႏွင့္ အလုပ္ေနရာမ်ား အလင္းေရာင္ႏွင့္ ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းစြာ မရရွိၿခင္း၊


- လူမႈစီးပြားေရးနိမ့္က်ၿခင္းတို႕သည္လည္း ေရာဂါၿဖစ္ပြားေစရန္ အားေပးသည့္ အေၿခအေနမ်ား
ၿဖစ္သည္။

ေရာဂါၿဖစ္ပြားမႈ
အသက္အရြယ္မေရြး၊ က်ား/မ မေရြး ေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံရသူတိုင္း ၿဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။ တီဘီ
ေရာဂါသည္ အဆုတ္တြင္ အမ်ားဆုံးၿဖစ္ၿပီး၊ ကိုယ္ခႏၵာ၏ အၿခားေနရာမ်ားၿဖစ္ေသာ ဦးေႏွာက္၊ အ
ၾကိတ္မ်ား၊ အစာအိမ္၊ အူလမ္းေၾကာင္း၊ ေက်ာက္ကပ္၊ အရိုးအဆစ္မ်ား စသည့္ေနရာ အႏွံံ႕အၿပားတြင္
လည္းၿဖစ္ပြားႏိုင္ပါသည္။

တီဘီေရာဂါလကၡဏာမ်ား


ေယဘူယ်လကၡဏာမ်ား - အဖ်ားတက္ၿခင္း(မ်ားေသာအားၿဖင့္ ညေနပိုင္း)၊ အဖ်ားတာရွည္ၿခင္း ၊


အစားအေသာက္ပ်က္ၿခင္း ၊ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့ၿခင္း၊

အဓိကလကၡဏာမ်ား
- (၃)ပတ္ေက်ာ္ ေခ်ာင္းဆိုးၿခင္း၊


- သလိပ္ထြက္ၿခင္း၊ ေသြးပါၿခင္း၊
- ေက်ာ၊ ရင္ ေအာင့္ၿခင္း၊ရက္သတၱပတ္ (၃) ပတ္ေက်ာ္၍ေခ်ာင္းဆိုးလွ်င္ နီးစပ္ရာက်န္းမာေရးဌာနသို႕ သြားေရာက္ စစ္ေဆးကုသမႈ ခံယူပါ ...

က်မ္းမာေရးဌာနက သင့္ကို -
သလိပ္နမူနာ (၃)ၾကိမ္ စစ္ေဆးပါမည္။


မိမိတြင္ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိပါက -
မိမိ၏ မိသားစု၀င္အားလုံးတြင္ပါ ေရာဂါ ရွိ၊ မရွိစစ္ေဆးပါ။ေဆးကုသမႈခံယူၿခင္း
- က်မ္းမာေရး၀န္ထမ္းမ်ားမွ ညႊန္ၾကားထားသည့္အတိုင္း ကုသမႈကို တိတိက်က်ခံယူပါ။
- ေဆးမ်ားကို ေရာဂါအမ်ိဳးအစားအလိုက္ (၆) လမွ (၈) လအထိ မပ်က္မကြက္ပုံမွန္ ေသာက္ရ
မည္ၿဖစ္ပါသည္။
- ေဆးမ်ားကို တစ္ေပါင္းတည္း အစားမစားမီ (၁)နာရီ ခြာ၍လည္းေကာင္း၊ အစာစားၿပီးပါက
လည္း (၃)နာရီခြါ၍ေသာလည္းေကာင္း ေသာက္ရန္ၿဖစ္ပါသည္။ ေဆးေသာက္ၿပီးပါကလည္း (၁)နာရီ
ၾကာမွ အစာစားရန္ၿဖစ္ပါသည္။
- ေဆးေၾကာင့္ ဆီး၊ ၀မ္းအေရာင္မ်ား နီလာႏိုင္ပါသည္။ စိုးရိမ္စရာမရွိပါ။ သတ္မွတ္ထားေသာ
ေဆးတြဲမ်ားကို အၿပည့္အ၀မေသာက္ၿခင္း၊ ၿပတ္ေတာင္းၿပတ္ေတာင္းေသာက္ၿခင္းေၾကာင့္ ေဆးယဥ္ပါး
သည့္ အႏၲရယ္ ၿဖစ္လာႏိုင္ပါသည္.
- ေဆးမွန္မွန္မေသာက္ပါက ေဆးယဥ္ပါးၿပီး ကုသ၍မရႏိုင္ေသာ အေၿခအေနမ်ားၿဖစ္လာႏိုင္
သည္။
- ေဆးကုသေနစဥ္တခ်ိဳ႕သည္ မူးေ၀ၿခင္း၊ နားေလထြက္ၿခင္း၊ နားအၾကားႏွင့္ မ်က္စိအၿမင္အာရုံ
မ်ား ေလ်ာ့ပါးၿခင္း၊ အေရးၿပားတြင္ အဖုအပိန္႕၊ အနီစက္မ်ားေပၚလာၿခင္း ၿဖစ္လာပါက ေဆးေသာက္
ၿခင္းအားရပ္ဆိုင္းၿပီး နီးစပ္ရာ ေဆးရုံ၊ ေဆးခန္းမ်ားသို႕ အၿမန္ဆုံး သြားေရာက္ၿပသရန္ ၿဖစ္ပါသည္။
- ေဆးကုသေနစဥ္အတြင္း သလိပ္ၿပန္စစ္ရန္ညႊန္ၾကားထားေသာအခ်ိန္တြင္ သလိပ္ၿပန္စစ္ရပါ
မည္။

တိုက္ရုိက္ၾကည့္ရႈအခ်ိန္တိုကုထုံးနည္းဗ်ဴဟာ ဆိုသည္မွာ -
က်န္းမားေရး၀န္ထမ္း (သို႕) ေစတနာ့၀န္ထမ္း က်န္းမားေရးလုပ္သား (သို႕) ေစတနာ့၀န္ထမ္းတစ္ဦး
ဦးမွ တီဘီလူနာအား တီဘီေဆး၀ါးမ်ားကို အခ်ိန္မွန္မွန္ေသာက္သုံးရန္ ဂရုတစိုက္ တိုက္ရိုက္ေစာင့္
ၾကပ္ ၾကည့္ရႈ၍ ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းသည္အထိ ေဆးတိုက္ေကြ်းၿခင္းပင္ၿဖစ္သည္။


တီဘီေရာဂါရွိသူမ်ား

- ႏွာေခ်လ်င္၊ ေခ်ာင္းဆိုးလ်င္ အ၀တ္ (သို႕)လက္ကိုင္ပု၀ါၿဖင့္ လုံေအာင္အုပ္ပါ။


- သလိပ္တေတြးမ်ားေတြ႕ရာမေထြးဘဲ အဖုံးပါေသာ ခြက္အတြင္း ေထြးပါ။ ၄င္းခြက္ထဲသို႕ဖီနီးပိုး
သတ္ေဆးရည္(သို႕) ကာေဘာ္လစ္ဆပ္ၿပာရည္(သို႕) ေရထည့္ထားပါ။


- သလိပ္မ်ားကို ေရအိမ္အတြင္း(သို႕) ေၿမၾကီးနက္နက္တူးၿပီးစြန္႕ပစ္ပါ။
- အာဟာရၿပည့္၀စြာ စားသုံးပါ။ အစားေရွာင္ရန္မလိုပါ။


- သင့္တင့္ေသာ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈၿပဳပါ ။- ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းၿပီး ေနေရာင္ၿခည္တိုက္ရိုက္ရႏိုင္သည့္ ေနရာ၊ အခန္းမ်ားတြင္ေနထိုင္
ပါ။


- လူနာအသုံးၿပဳၿပီးေသာ လက္ကိုင္ပု၀ါ၊ အ၀တ္အထည္မ်ားကို ေလွ်ာ္ဖြပ္၍ ေနပူလွမ္းၿပီးမွ ၿပန္အသုံးၿပဳပါ။


- ေဆးလိပ္အရက္မေသာက္ပါႏွင့္။


တီဘီေရာဂါမၿဖစ္ေအာင္ ၾကိဳတင္ကာကြယ္ပါ ။ရင္ေသြးငယ္မ်ားအား၊ ဘီစီဂ်ီ တီဘီကာကြယ္ေဆးမပ်က္မကြက္ထိုးပါ။


- ေရာဂါလကၡဏာ တစ္ခုခုၿဖစ္လာပါက က်န္းမားေရးဌာနသို႕ သြားေရာက္ကာ ေရာဂါပုိးရွိ။ မရွိ
စစ္ေဆးၿပီး စနစ္တက် ကုသမႈခံပါ။

ကုသမႈခံယူၿခင္းသည္ အၿခားသူမ်ားသို႕ ကူးစက္ေစၿခင္းမွ
အေကာင္းဆုံးကာကြယ္ၿခင္းၿဖစ္သည္။
တီဘီေရာဂါသည္ ကုသ၍ ေပ်ာက္ကင္းေသာေရာဂါၿဖစ္သည္ ။
က်န္းမားေရးဌာနမ်ားက တိုက္ရိုက္ၾကည့္ရႈအခ်ိန္တိုကုထုံး
(DOTS) နည္းဗ်ဴဟာၿဖင့္
ေပ်ာက္ကင္းသည္အထိ အခမဲ့ ကုသေပးလ်က္ရွိပါသည္ ။

ကြ်န္ေတာ္TB ေရာဂါစၿဖစ္ခဲ့ပုံ အၾကံေပးလႊာ

ကြ်န္ေတာ္ဟာ TB ေရာဂါေ၀ဒနာရွင္ တစ္ေယာက္ပါလို႕ ပထမဦးဆုံးေၿပာၿပခ်င္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္
TB ကိုဘယ္ကေနစၿဖင့္ခဲ့တာလဲ ကြ်န္ေတာ့္ကိုကြ်န္ေတာ္ေတာင္ အခုထိေမးခြန္းေတြ ထုတ္ေနရဆဲပါပဲ
အမွန္တကယ္လည္း ကြ်န္ေတာ္ကိုတိုင္ မသိလိုက္ပဲ TB ေရာဂါသည္ၿဖင့္ခဲ့ရပါတယ္ ။ ကြ်န္ေတာ္မွတ္
မိတာကေတာ့ ေန႕တစ္ေန႕ HAPPY NEW – DECEMBER 31 ေန႕ေပါ့ ။ အဲ့ဒီေန႕ကကြ်န္ေတာ္တို႕
OFFICE မွာ PARTY လုပ္တယ္ေလ မနက္မိုးလင္းကတည္းက ခ်က္ၿပဳတ္ၿပီး ရုံးသူရုံးသားေတြ စားၾက
ေသာက္လိုက္ၾကတာ ညပင္မေရာက္ေသးဘူးေတာ္ေတာ္ေလးကို ခရီးေရာက္ေနၾကပါၿပီ ပထမေတာ့
ကြ်န္ေတာ္ မေသာက္ပါဘူး။ အမွန္ေၿပာရရင္ ကြ်န္ေတာ္အရက္မေသာက္တက္ပါဘူး BEER ေတာင္
တစ္ခါတေလသူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ ဆုံၿဖစ္မွ တခြက္တေလေလာက္ပဲေသာက္ၿဖစ္တာပါ အခုေတာ့ ကြ်န္
ေတာ္ BEER တစ္ခြက္သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္အတင္းလာတိုက္တာနဲ႕ ေသာက္ၿဖစ္လိုက္ပါတယ္ ..
အဲ့ဒီကေနေသာက္ရင္းေသာက္ရင္နဲ႕ BEER ကုန္သြားပါတယ္ ကြ်န္ေတာ္လည္းစုစုေပါင္းေလးခြက္
ေလာက္ေသာက္မိသြားတယ္ ။ ေနာက္BEER ကေနအရက္တစ္ခြက္ေသာက္ၿဖစ္သြားပါတယ္။ ကြ်န္
ေတာ္အခုေသာက္တာ သိပ္မမ်ားေသးပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကြ်န္ေတာ္ေခါင္းထဲမွာ မူးေနာက္ေနာက္နဲ႕ပါ
အခုမွ ကြ်န္ေတာ္အရက္မူးတဲ့အရသာကိုခံဖူးတာပါ။ ဒါနဲ႕ကြ်န္ေတာ္အခန္းထဲကို ၀င္အိပ္လိုက္ပါတယ္။
တေရးႏိုးေတာ့ အရမ္းကို အန္ခ်င္လာတယ္ အဲ့ဒါနဲ႕အန္လိုက္ရတာ လူကိုေသမတက္ကိုခံစားရတာ
တခါမွမၿဖစ္ဘူးေတာ့ေလ ။ ေနာက္ေန႕မနက္မိုးလင္းေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ေနလို႕သိပ္မေကာင္းသလိုခံစား
ရပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြက ေၿပာတယ္ေလ မင္းအဲ့ဒါအရက္နာက်တာတဲ့ ေနာက္ထပ္တစ္ခြက္
ဒဏ္ၿပန္လိုက္တဲ့ ကြ်န္ေတာ္မေသာက္ပါဘူး ။ အဲ့လိုနဲ႕ေနာက္ရက္ေတြ အထိဖ်ားသလိုလိုနဲ႕ကိုယ္ပူ
ေနပါတယ္။ ေနာက္ကြ်န္ေတာ္လည္း ေဆးခန္းကိုသြားၿပလိုက္ပါတယ္။ ေဆးခန္းေရာက္ေတာ့ ဆရာ
၀န္က အဆုတ္အေအးပက္တာလို႕ ကြ်န္ေတာ္ကိုေၿပာတယ္ ၿပီးေတာ္ေဆးပါေပးလိုက္တယ္ ။ အဲ့ဒီ
ကေန ေနလိုက္တာ ေနာက္ေန႕ေတြၾကေတာ့ ေခ်ာင္းအေၿခာက္ဆိုးလာတယ္ တဟြတ္ဟြတ္နဲ႕ေပါ့
အဲ့ဒါနဲ႕ ဆရာ၀န္ထပ္ၿပၿပန္ေရာ ဆရာ၀န္က အဆုတ္ပြသြားတာလို႕ ေၿပာၿပန္တယ္။ ကြ်န္ေတာ့္ကို
စမ္းသပ္ၾကည့္ေတာ့ အရမ္းအားနည္းေနတယ္လို႕ေၿပာၿပီး အားေဆးပုလင္းၾကီး၊ အေၾကာေဆးေတြ
ထိုးေပးလိုက္ၿပန္ပါတယ္။ ၿပီးေတာ္စားေဆးေတြလည္းေပးလိုက္ၿပန္ပါတယ္ .။ အဲ့လိုနဲ႕ေနလာလိုက္
တာ ေနမေကာင္းတာ ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္ေလာက္ၾကာသြားတယ္ ။ ညဘက္ညဘက္အဖ်ားေတြပုံမွန္တက္
လာတယ္ ။ ေခ်ာင္းဆိုးတာကလဲ တေၿဖးေၿဖးသလိပ္ေတြပါလာတယ္ ။ အဲ့ဒါနဲ႕ေဆးခန္းကိုထပ္သြားပါ
တယ္ ပထမသြားခဲ့တဲ့ဆရာ၀န္ဆီကို မဟုတ္ပါဘူး ေနာက္တစ္ေယာက္ပါ။ အဲ့ဒီေရာက္ေတာ့ဆရာ၀န္
ကေၿပာၿပန္ပါတယ္ အဖ်ားက ၁၂၀ ထိၿဖစ္ေနတယ္တဲ့။ ေခ်ာင္းေလးကလဲတဟြတ္ဟြတ္နဲ႕ဆိုေတာ့
အဆုတ္ပြတာလို႕ ထပ္ေၿပာၿပန္ေရာ။ ကြ်န္ေတာ္လည္း အဲ့ဒီေဆးေတြကို ေသာက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့မရ
ပါဘူး တေၿဖးေၿဖးနဲ႕ ေနလာလိုက္တာ တစ္လေလာက္ၾကာသြားတယ္။ ေနာက္ပိုင္းေခ်ာင္းဆိုးတာက
ေၾကာေတြရင္ေတြ ေအာင့္လာတယ္။ သလိပ္ထဲမွာ ေသြးဆေတြပါလာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္အထင္က
ေတာ့ လည္ေခ်ာင္းေတြေတာ့ ကြဲထြက္ကုန္ၿပီနဲ႕တူတယ္လို႕ေလ။ သူငယ္ခ်င္းေတြက ၀ိုင္းေၿပာၾကပါ
တယ္ ကြ်န္ေတာ္ပုံစံကိုၾကည့္ၿပီး မင္းTBၿဖစ္ေနလားမသိဘူး။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့မၿဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႕ ငါဘာ
လို႕ၿဖစ္ရမွာလဲလို႕ေပါ့။ ေနာက္သူတို႕ကအတင္းတိုက္တြန္းတာနဲ႕ ကြ်န္ေတာ္လဲေဆးရုံးကိုသလိပ္သြား
စစ္လုိက္ရတယ္ ။ ပထမေဆးရုံကိုေရာက္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္လူနာစာအုပ္လုပ္ရပါတယ္ ေနာက္သူတို႕
က ကြ်န္ေတာ့္ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကိုပါ ခ်ိန္ပါတယ္။ ၿပီးတာနဲ႕ ကြ်န္ေတာ့္ကိုဘူးတစ္ဘူးေပးပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္အဲ့ဒီဘူးေလးတစ္ဘူးထဲကို သလိပ္ခ်က္ခ်င္းခံကာ ပထမတစ္ၾကိမ္စာရြက္နဲ႕ ေကာင္တာမွာ
ေပးထားခဲ့ရပါတယ္။ ေကာင္တာကဆရာမကကြ်န္ေတာ့္ကို ဘူးႏွစ္ဘူးထပ္ေပးလိုက္ပါတယ္။ တစ္ဘူး
ကညအိပ္ခန္းနီး ခံဖို႕၊ ေနာက္တစ္ဘူးက မနက္ႏိုးႏိုးခ်င္း သလိပ္ခံဖို႕ပါ။ ကြ်န္ေတာ္လည္းသူေၿပာတဲ့
အတိုင္းပါပဲ သလိပ္ေတြကို က်က်နနခံၿပီး ေနာက္ေန႕မနက္ ၈နာရီေလာက္အေရာက္သြားပို႕ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္ေဆးရုံးကိုသြားတာ အခုဆိုႏွစ္ရက္ရွိပါၿပီ။ ေနာက္သုံးရက္ေၿမာက္တဲ့ေန႕မွာ သလိပ္အေၿဖစာ
ရြက္ကို ဓါတ္ခြဲခန္းေကာင္တာမွာသြားယူၿပီး စာရြက္နဲ႕အတူ ေဒါက္တာကိုၿပဖို႕သြားရပါတယ္။ ေနာက္
ဓါတ္မွန္ရိုက္ကမယ္ဆိုလို႕ ကြ်န္ေတာ္ဓါတ္မွန္ရိုက္လိုက္ပါတယ္။ ဓါတ္မွန္နဲ႕အတူ သလိပ္အေၿဖကိုဆ
ရာ၀န္ကၾကည့္ၿပီး ကြ်န္ေတာ့္မွာ TB ေရာဂါၿဖစ္ေနၿပီလို႕ေၿပာလာပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္နားကိုေတာင္ကြ်န္
ေတာ္မယုံခ်င္ပါဘူး ။ ဒါေပမဲ့လက္သင့္ခံခဲ့ရတာပါ ။ ေဆးထုတ္ဖို႕ က်န္းမာေရးဌာနတစ္ခုကို ကြ်န္
ေတာ္လိပ္စာနဲ႕အတူ ညႊန္လိုက္ပါတယ္။ အဲ့ဒါနဲ႕ကြ်န္ေတာ္လည္း က်န္းမာေရးဌာနတစ္ခုေဆးကိုထုတ္
အဲ့ဒီကဆရာမေလးေၿပာတဲ့အတိုင္ ဒီေန႕အထိေဆးကိုပုံမွန္ေသာက္လာခဲ့တာပါ ။ေဆးကေတာ္ေတာ္
ၿပင္းပါတယ္ ။ဒါေၾကာင့္တီဘီေရာဂါသည္ဟာ အာဟာရၿပည့္ေအာင္ ေန႕စဥ္စားသုံးရန္ အရမ္းအေရး
ၾကီးပါတယ္ ။ ကြ်န္ေတာ့္ကိုTBေရာဂါအေၾကာင္းရွင္းၿပေပးခဲ့တဲ့ သူမမမိငယ္ကိုလည္း အလြန္ေက်းဇူး တင္ေၾကာင္းပါ ။ TB ေရာဂါဆိုတာ ေၾကာက္ဖို႕ေတာ့မေကာင္းပါဘူး ၊ ဒါေပမဲ့ ေရာဂါဆိုတာမ်ိဳးက ၿဖစ္လာရင္ ေပ်ာက္ေအာင္ကုမွပါ မကုရင္ေရာဂါရဲ႕ဆိုးက်ိဳးေတြကို ခံစားရမွာမလြဲမေသြးပါပဲ ။ TB ေရာဂါဆိုတာလည္း ထိုနည္းအတူပါပဲ ေဆးကိုမွန္မွန္မေသာက္လွ်င္ ေဆးပတ္မလည္ပဲ ေရာဂါပိုးကို ထိေရာက္စြာ မကုသႏိုင္ပဲ ေရာဂါဒဏ္ကို ၿပန္ခံရမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ TB ေဆးဟာအလြန္ၿပင္းပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ ေဆးစားၿပီး (၃) ပတ္အၾကာမွာ ေရာဂါေပ်ာက္သလိုလိုၿဖစ္သြားပါမယ္ ပုံမွန္ေခ်ာင္းဆိုးေနတာ အဖ်ားမၾကာမၾကာတက္ေနတာမ်ိဳးမရွိေတာ့ပါဘူး ။ ပုံမွန္လူေကာင္းလိုမ်ိဳး ၿပန္ၿဖစ္သြားေလ့ရွိပါတယ္ ။ ဒါေပမဲ့ေကာင္းၿပီးဆိုၿပီး ေဆးကိုမၿဖတ္ပစ္လို္က္ပါႏွင့္ ေဆးစေသာက္ၿပီးဆိုတာနဲ႕ေဆးေသာက္ကမဲ့ ကာလသတ္မွတ္ထားသည္တိုင္ၿပည့္ေအာင္ေသာက္ရမည္ သာၿဖစ္ပါတယ္ ။ ေဆးေသာက္ခ်ိန္လည္းမွန္ရပါ့မယ္ ။ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ ဆရာ၀န္ ( က်မ္းမာေရးဌာန ) ကညႊန္ၿပသည့္အတိုင္း ေသာက္ရမည္သာၿဖစ္ပါတယ္။
ကြ်န္ေတာ္ဒီစာကိုေရးရၿခင္းရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ TB ဆိုတဲ့ကူးစက္လြယ္တဲ့ေရာဂါ
တစ္ခုအေၾကာင္းကို ကြ်န္ေတာ့္ဆီကို အလည္လာတဲ့ သူငယ္ခ်င္းေတြ တစိတ္တေဒသ သိရွိရေအာင္
ကြ်န္ေတာ္တင္ၿပလိုက္ၿခင္းၿဖစ္ပါတယ္ ။ အလည္လာၿပီးစာဖတ္ေပးတဲ့သူငယ္ခ်င္းေတြကို အထူးေက်းဇူးတင္
ေၾကာင္းထပ္မံေၿပာၾကားအပ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ အေပၚမွပုံႏွင့္ စာမ်ားသည္ တီဘီေရာဂါအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာစာအုပ္မွ ေကာက္ႏုတ္ တင္ၿပသည္ ။

Sunday, March 15, 2009

ေတြ႕ခ်င္လြန္းလို႕ပါ


အေတြးေလးမေတာက္တေခါက္
ၾကယ္ေရာင္ေလး မေလာက္တေလာက္နဲ႕
လမင္းကို အေဖာ္ေခၚၿပီး
ညဥ့္မနက္တဲ့ သန္းေခါင္ယံထက္မွာ
ငါေလ အရမ္းအရမ္းကို
လြမ္းမိပါေသာေၾကာင့္
တိတ္တခိုးနဲ႕ ေၿခလွမ္းတိုးတိုးကုိအားၿပဳ
မင္းတို႕ၿခံထဲ ေခြး၀င္ေပါက္ကတဆင့္
ေလးဖက္ေထာက္ၿပီး ၀င္ခဲ့ရတယ္ခ်စ္သူ
ေတြ႕ခ်င္စိတ္ တခုတည္းနဲ႕
ခံ၀င္ကတိထိုးရမယ္ဆိုလည္း
ၿဖစ္ပါတယ္ ခ်စ္သူ
စဥ္းစားတိုင္ ၿဖစ္မလာပဲ
မင္းအေဖလက္ဆြဲေတာ္ ငွက္ၾကီးေတာင္ရယ္ ...
ေလာက္ေလးဂြရယ္ေတာ့
မၿဖစ္ပါေစနဲ႕ ဆုေတာင္းရင္း
ေမွာင္ေမွာင္မဲမဲၿခံထဲကို ေရာက္ခဲ့တယ္
၀င္ေပါက္ကိုအသာမွတ္ရင္း
ေၿပးေပါက္ကိုၾကိဳရွာေနမိတယ္
ခ်စ္တဲ့စိတ္တခုနဲ႕ သူမ်ားအိမ္တက္တဲ့အထဲမွာ
ေမာင္ေတာ့မပါတာမို႕ အထင္ေတာ့မလြဲလိုက္ပါနဲ႕ခ်စ္သူ
မင္းကိုေတြ႕ၿမင္ရရင္ၿဖစ္ ေမာင္လွည့္ကာၿပန္ဖို႕
စိတ္ထဲမွာလဲ ကတိရယ္ေပးထားတာေၾကာင့္
ခ်စ္သူရယ္ တမ်ိဳးေတြးကာမထင္လိုက္ပါနဲ႕
ေဖ်ာက္...... ဟာ......... အေရးထဲ
အားကိုးလာရတဲ့ ေၿခေတာ္ညီေနာင္ရယ္
သစ္ေၿခာက္ေတြကို ေရွာင္ကာသာနင္းပါေတာ့
ဖူးးးးး .... ရင္ေတြပန္ေတြကတုန္
တေၿဖးေၿဖးနဲ႕ မင္းၿပတင္းနားဆီ
ေရာက္ကာသာ လာခဲ့ၿပီေပါ့
ခ်စ္သူကညာရယ္ ထကာသာေတြ႕လွည့္ပါေတာ့
ေဒါက္ေဒါက္........ ေဒါက္ေဒါက္
ဘယ္သူလဲ........ သူခိုးဗ်ိဳ႕ ...... သူခိုး
ဗ်ာ..... အာ........မွားၿပီ
လစ္မွ .... အေပါက္အေပါက္
ေပ်ာက္ေနၿပီ လမင္းဘယ္ေရာက္ေနလဲ
ေၿပာေၿပာနဲ႕ ေမာ့ၾကည့္မိေတာ့
သူ႕ခမ်ာ တိမ္ေတြေအာက္ေရာက္ေနတယ္....
အမယ္ေလးကံၾကမၼာရယ္ ဆိုးရြားလိုက္တာ
ရက္ရာဇာ ဒီေလာက္ေရြးၿပီးမွ
လာတာေတာင္ ကံဇာတာရယ္ညံ့ဖ်င္းပုံက
နက္ရႈိင္းလိုက္ပါပိ ...... ကိုယ့္ကိုကိုယ္အၿပစ္တင္ၿပီ
ၿခံၿပင္ေရာက္ေတာ့ သုတ္ေၿခတင္ကာ
အိမ္ၿပန္ေရာက္ေတာ့ အလြမ္းကိုအေမာနဲ႕ေရာကာ
ေရတခြက္နဲ႕ ေမွ်ာခ်လိုက္ရပါေတာ့တယ္........
.......... သူငယ္ခ်င္းတို႕ေရ...........

Tuesday, February 17, 2009

ႏုတ္ဆက္ဖို႕ၿပင္ဆင္ေနသူ

ႏုတ္ဆက္ဖို႕ ငါ့ဘက္က
၀န္မေလးပင္မဲ့ …
ေၿပာထြက္ဖို႕ ဆြံ႕အေနခဲ့တာက
ပါးစပ္ဖ်ားက မဟုတ္ပါဘူးခ်စ္သူ
မင္းထားခဲ့မွာ ေၾကာက္ရြံ႕ေနယုံသက္သက္နဲ႕
ငါအသဲနစ္ေအာင္ ခ်စ္ပါတယ္ဆိုတဲ့
စကားတစ္ခြန္းက အသုံး၀င္ဖို႕
ၿဖစ္လာႏိုင္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး
မင္းအေၾကာင္းေတြ အၿမဲတမ္းေတြးေနတဲ့
စိတ္တစ္ခုကို အလိုလိုက္မိလို႕
ငါအလြမ္းဆိုတဲ့ ေ၀ဒနာတစ္ရပ္
ရင္ထဲမွာ ပူတိပူဆာနဲ႕
မသိမသာ စြဲကပ္ေနတာပါ ….
အလြမ္းေတြ ခင္းထားတဲ့
လမ္းမထက္ေပၚ နင္ရယ္ငါရယ္
လွည့္မၾကည့္စတမ္းေၾကး ေလ်ာက္ခဲ့ၾကတာမဟုတ္ပါဘူး
ဘယ္ေလာက္ပဲေ၀းေနေ၀းေန
ငါတို႕ရဲ႕ နီးစပ္ေနတဲ့
ရင္ခုန္သံေတြကိုေတာ့ နင္ဦးေပကၡာၿပဳမထားပါနဲ႕
နင္ဆိုတဲ့ ေကာင္မေလးဓါတ္ပုံ
နင္ဆိုတဲ့ အေရးအသားစာေခါက္ေလးေတြ
ငါ့ေဘးနားမွာ ကာရံေတြတညီတညာနဲ႕
မေရမရာႏွစ္သိပ္ရင္း အိမ္မက္ေတြအိပ္ေဆးခက္
ညေတြကို မလြမ္းမိေအာင္ၾကိဳးစားရင္း
နင္ဆိုတဲ့ ခ်စ္သူကို
ႏုတ္ဆက္လမ္းခြဲဖို႕ ငါၾကိဳစားေနတယ္ခ်စ္သူ …….

Tuesday, January 20, 2009

ငါသ၀န္တိုတာမဟုတ္ဘူး


မင္းအလွေတြရဲ႕ ေနာက္မွာ
ငါတိတ္တစိတ္ ခိုလုံေနတုန္း
ဘယ္အခ်ိန္မ်ား မင္းဆီ
အသစ္တစ္ေယာက္၀င္လာေလမလား
ေခ်ာင္းၾကည့္ခဲ့ရတဲ့ စကားလုံးေတြေၾကာင့္
မင္းနဲ႕ငါနဲ႕ ခဏခဏစကားေတြခလုတ္တိုက္ခဲ့ရတယ္
ငါသ၀န္တိုတာ နင့္ကိုခ်စ္လို႕ပါလို႕ေၿပာေတာ့
စိတ္မခ်တဲ့ ေလသံနဲ႕
ငါသိကၡာကို ေစာ္ကားတာလားလို႕
ဆြတ္စြဲခံရေသးတယ္ ....
အခ်ိန္တန္ေတာ့ ငါ့မွားပါတယ္၀န္ခံၿပီး
မင္းေနာက္မွာ လွည့္ပုန္းမယ္ၾကံေတာ့
အရြဲ႕တိုက္တာလားတဲ့
ထပ္တူမညီတဲ့ ရင္ခုန္သံကို
ငါညွိယူဖို႕ ၾကိဳးစားၿပန္ေတာ့
မင္းက ငါ့ထပ္စာတက္ၿပီး
ဆရာမလုပ္နဲ႕တဲ့ . . .
ငါဘယ္လိုလုပ္ရမွာလဲ မင္းရဲ႕ဘယ္ေနရာကေန
ေနရာယူၿပီး ငါမေက်နပ္တာေတြခ်ၿပရမွာလဲ
မင္းကိုပဲ လစ္လ်ဴရႈ႕ထားရမွာလား
ငါ့ဆိုးရိမ္စိတ္ေတြကိုပဲ ဥေပကၡာၿပဳထားရမွာလား
ငါ့ရင္ခုန္သံကိုခဏေမ့ထားရမွာလား
ငါဘယ္လိုပုံစံမ်ိဳးနဲ႕ မင္းခ်စ္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႕
ရပ္တည္ရမွာလဲ ...
ငါ့စကားေတြ အခုမင္းအေပၚမွာ
နယ္ကြ်န္ခဲ့ရင္လဲ ခြင့္လႊတ္ပါဟာ
သက္ပ်င္းခ်ခဲ့ရေပါင္း မနည္းတဲ့
ငါ့ရင္ခုန္သံကို သနားလို႕ပါ ...
အား........ရွင္းရွင္းပဲေၿပာမယ္ခ်စ္သူ
မင္းကိုငါခ်စ္တယ္ ...
အဲ့ဒီေတာ့ မင္းေနာက္ကပဲ
မင္းလုပ္သမွ်အသာေခ်ာင္းၾကည့္
မင္းေပ်ာ္မယ္ဆိုရင္ေပါ့ ...
ငါဟာ တိတ္တခိုးနဲ႕အရံလူအၿဖစ္
ေနေပးရလဲ ရပါတယ္ခ်စ္သူ
အခ်ိန္မေရြး မင္းအတြက္
စေတးဖို႕ အစဥ္သင့္ၿဖစ္ေနတဲ့
ငါ့ရင္ခုန္မႈ အသက္နယ္ပယ္ထဲမွာ
မင္းနံမည္ေလး ညည္းထြားေနရရင္ေတာင္
အသက္ဆက္ရွင္ေနလို႕ ရသူပါ
ငါခ်စ္တာေတြက အဲ့ဒီသ၀န္တိုတာနဲ႕ယွဥ္ရင္
မေၿပာပေလာက္ပါဘူးခ်စ္သူ . . . ။

Friday, January 16, 2009

ငါေၿပာခ်င္ေနတဲ့စကားတခ်ိဳ႕နဲ႕ရင္ထဲက စပ္မိစပ္ရာ

ရႈပ္ရွက္ခက္အေတြးေတြကို စုပုံ
လိုခ်င္တာေတြ ပုံခ်ၿပီး
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ခ်စီကာ
ငါသီကုံးလိုက္ေတာ့ . . .
ဘ၀ကလွပလိုက္တာ
အၿပဳံးပြင့္ေတြ ကာရံထားတဲ့
ေလာကစာမ်က္ႏွာတစ္ဖက္ခ်င္းစီကို
ငါအသာခိုးလွမ္းၾကည့္မိတယ္ . . .
ရင္ခုန္သံေတြက ေႏြးေထြး
ၿပီးၿပည့္စုံေနလိုက္တာ
ခါးသက္မႈေတြ ရီေ၀စြာေတြးတတ္တဲ့
ငါ့အေတြးေတြ ခဏတာက်ေပ်ာက္ခဲ့တယ္
ခ်စ္သူရယ္ . . .
အခ်စ္ထက္အေရးပါတဲ့အရာ ေလာကမွာ
မရွိဘူးလို႕ ငါအထင္မွားခဲ့မိတယ္
အမွန္တကယ္ေတာ့ ငါရင္ခုန္ခ်င္ပါတယ္
ခ်စ္သူ.. . .
ရင္ခုန္သံေတြၾကာရွည္မခံမွာ ေၾကာက္တဲ့အတြက္
ငါ့ကိုငါ ေၿဖကာသိပ္ၾကိတ္ကာေဆြးေနရတာပါ
ထမင္းရည္ပူအတူလွ်က္ရခ်ည္းရဲ႕လို႕
စကားဆိုေတြရွိေနေသာလည္း
မင္းကို ငါ့ဘ၀ႏြံ႕ဗြက္ထဲ ဆြဲမနစ္ရက္ပါဘူးခ်စ္သူ
ငါတို႕ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ခ်ိဳၿမိန္တဲ့အခ်စ္ေတြ
ေလာကဓံတရားနဲ႕အေတြ႕မွာ
မင္း ... ... ငါ့ကိုထားသြားမွာ ငါဆိုးရိမ္တယ္ခ်စ္သူ
ၿဖစ္ႏိုင္ရင္ ခ်စ္သူရယ္
ငါေလ . . . အခုအၿမန္ဆုံးေၿပးထြက္လို႕
မင္းဆီအေရာက္လွမ္းလာခ်င္ပါရဲ႕
ၿပီးေတာ္ မင္းလက္ကုိဆြဲၿပီး
ကမၻာ့အၿပင္ဘက္ ခုန္ထြက္ခ်င္ပါရဲ႕
လူေတြနဲ႕ေ၀းတဲ့ေနရာ တစ္ေနရာအေရာက္မွာ
ငါအသံကုန္ဟစ္ေအာ္လို႕ မင္းကိုအရမ္းခ်စ္ပါတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း
စာတသံေပတသံေနာလို႕ ဟစ္ေၾကြးခ်င္လိုက္တာ ခ်စ္သူရယ္
ဒီလိုနဲ႕ ငါဘ၀လည္းစဥ္းစားရင္နဲ႕
အိပ္ေမာက်ခဲ့ရတဲ့ေန႕ေတြ
မင္းနဲ႕ဆုံႏိုးႏိုးဆိုၿပီး ထိုင္ေစာင့္ခဲ့ရတဲ့
ၿပကၡဒိန္စာမ်က္ႏွာေတြ တြန္႕ကာေၾကကာ
ကုန္ဆုံးသြားပင္မဲ့ ေတြ႕ဆုံမႈဆိုတာဘယ္ဆီေနမွန္းမသိေသးတဲ့
ေန႕စြဲအပိုင္းအစေတြဟာ လက္ခ်ိဳးရီလို႕ေတာင္
မၿပည့္ႏိုင္ေတာ့ပါလား . . .
ကံၾကမၼာကိုပဲ အၿပစ္တင္ရမလိုလို
ငါ့ကိုယ္ငါပဲ အၿပစ္တင္ရမလိုလိုနဲ႕
အခ်ိန္ေတြသာကုန္သြားတယ္
ငါအခုထိ ဘာကိုမွမဆုတ္ကိုင္မိေသးဘူးခ်စ္သူရယ္ .. ..
ဆုတ္ကိုင္မိတာတစ္ခုေတာ့ရွိတယ္
အဲ့ဒါဘာလဲဆိုေတာ့အလြမ္းေတြေပါ့
သုံးစားမရတဲ့ဒီအလြမ္းေတြကိုခင္တြယ္ရင္း
ငါ့ကိုငါေတာင္အသက္ဆက္ရွင္ဖို႕အားယူေနရတယ္
မင္းမသိတဲ့ငါ့ရင္ထဲကအေၾကာင္းတရားေတြကို
တခါတေလ . . . ငါေလမင္းေရွ႕မွာ
ပုံခ်ၿပလိုက္ခ်င္တယ္ခ်စ္သူ . . .
ဘယ္ေလာက္ထိခ်စ္ပါတယ္ . . .
မည္သို႕မည္ပုံလြမ္းပါတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းေတြနဲ႕
ခိုင္းႏႈိင္းၿပီး ငါ့အခ်စ္ေတြကို
ရင္ဖြင့္ၿပီးစင္ၿမင့္တင္ခ်င္တယ္ဟာ . . .
ၾကာပါတယ္ဟာ . . . အခုပဲစလိုက္ၾကစို႕
ဆိုၿပီး ကဗ်ာတစ္ပုဒ္မဟုတ္တဲ့
စာေၾကာရွည္ကိုအဆုံးသတ္လိုက္ၿပီး
ခ်စ္သူရွိရာသို႕အေတြးေတြနဲ႕ ေမ်ာလြင့္မိပါေတာ့တယ္ ။

Sunday, January 11, 2009

ခ်စ္သူရယ္ . . .


မေန႕က ခ်စ္သူနဲ႕
ဖုန္းေၿပာရလို႕ ေပ်ာ္မိပင္မဲ့
ခဏတာပါပဲ ငါတို႕ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕
မညီမွ်ၿခင္းေတြကို နင္မွန္ပါတယ္
ငါမွန္ပါတယ္နဲ႕ ခ်ိန္ခြင္ထက္ေပၚ
စကားႏိုင္လုရင္း အခ်ိန္ေတြကိုအသာေပးခဲ့ရတယ္
အမွန္ေတာ့ နင္လဲအရႈံးငါလဲအရႈံးေပါ့ . . . ။
ဖုန္းမေၿပာခင္ မင္းဆီကဖုန္းလာႏိုးႏိုး
ငါပဲဖုန္းဆက္ရေကာင္းႏိုးနိးနဲ႕
ေၿခတုန္ခ်တုန္ စိတ္ဗ်ာပါ
ေရာက္ရက္ခက္ခဲ့တာလဲမ်ားပါၿပီခ်စ္သူ
အခုေတာ့ ငါဆႏၵေလးၿပည့္မလိုလို
ငါ့စကားေတြ နိဒါန္းပ်ိဳးတုန္း
ရင္ခုန္မလို႕လုပ္တုန္းမွာ
မင္းခပ္ယဲ့ယဲ့ေလသံေတြနဲ႕
ငါ့ဘ၀ကိုေလွာင္ေၿပာင္ခဲ့တယ္ . . .
ဒါေၾကာင့္ ငါ့ေပ်ာ္ရႊင္ရမဲ့အခ်ိန္အပိုင္းအဆတခ်ိဳ႕
မင္းေလသံေအာက္မွာ က်ေပ်ာက္ခဲ့တယ္ခ်စ္သူ . . . ။
ငါ .. .. မင္းနဲ႕စကားႏိုင္လုေၿပာဖို႕
မရည္ရြယ္ပါဘူးခ်စ္သူ ....
မင္းနဲဲ႕ဘယ္ေလာက္ပဲစကားႏိုင္လုလု
အခ်ိန္တန္ရင္ ငါပဲအရႈံးေပးခဲ့ရတာပါခ်စ္သူ
မင္းနဲ႕ပတ္သက္ရင္ ဘယ္ေတာ့မ်ားမွ
အရႈံးထဲက အၿမတ္မထြက္တဲ့
ငါလိုလူသားကို ဘာေၾကာင့္
စကားလုံးလွလွေတြသုံးၿပီး
အၿမတ္ထုတ္ခ်င္ရတာလဲခ်စ္သူရယ္ ... ။
ေက်းဇူးၿပဳၿပီးလူခ်င္းေတြ႕ ဖုန္းေၿပာတဲ့အခါ
ငါ့ဘက္ကုိငဲ့ကြက္တစ္ကြက္ေလာက္ၿဖစ္ၿဖစ္
လွည့္ၾကည့္သင့္ပါတယ္ ခ်စ္သူ . . .
မင္းနဲ႕ေတြ႕တိုင္း ပြန္းပဲ့ခဲ့တဲ့
ႏွလုံးသားက တခါတရံေတာ့
သက္သာရာရခ်င္ပါရဲ႕တဲ့
သနားလိုက္ပါခ်စ္သူရယ္ . . .
နင္ဆိုတဲ့အသိတစ္လုံးနဲ႕
အသက္ရွင္ရပ္တည္ေနရတဲ့
ငါႏွလုံးသားပါ ...... ။
မယုံလို႕ Lesson ေပးမယ္ေတာ့မၾကံလိုက္ပါနဲ႕
မင္းနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး သင္ရုိးတန္းအကုန္ေၾကၿပီးမွ
မင္းရင္ခြင္ထဲ ငါခ်စ္တယ္ဆိုတဲ့
၀ါက်တစ္ေၾကာင္းဖြင့္ဟခဲ့တာပါ . . . ။
အလြမ္းစက္ေတြနဲ႕ အရက္ဆိုင္မွာထားခဲ့တယ္ အၿမည္းတစ္စက္ေလးမွမပါဘူး လိႈင္းပက္လို႕ ကမ္းပ်က္ၿခင္းပဲေလ ထူးေတာ့မထူးပါဘူး ခ်စ္သူရယ္ မူးေတာ့မူးသြားခဲ့တယ္ ဒါေပမဲ့ကမ္းပါးအစားအရက္သမားလမ္းေဘးလဲ က်ခဲ့တာေတာ့သူသိမွာဟုတ္ပါဘူးေလ ...