Friday, September 12, 2008

ခ်စ္သူထံသို႕ေတာင္းဆိုလႊာ

ိုသို႕/
အေၾကာင္းအရာ။။(၁)ခ်စ္သူထံသို႕ေမတၱာရပ္ခံေတာင္းဆိုၿခင္း …
ကြ်န္ေတာ္ မ်ိဳးခ်စ္သူအေနၿဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ကာလ အတြင္း သခင္သည္ ကြ်န္ေတာ္မွလြဲ၍ တၿခားေသာ ေယာၤက်ားေလးမ်ားကိုမခင္တြယ္ပါရန္ႏွင့္ အေလးမထားပါရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္ ။
ထိုကဲ့သို႕ေတာင္းဆိုမႈကို သခင္အေနၿဖင့္ စဥ္းစားရန္မလိုပါ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးရဲ႕ လုပ္သက္ Service ကိုေထာက္၍ ခ်က္ၿခင္း ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးအလိုက် ေတာင္းဆိုမႈကို ေပးပါရန္ ပူတြဲ ေလ်ာက္ထား အပ္ပါသည္ ။

အေၾကာင္းအရာ။။(၂)အထပ္ပါေတာင္းဆိုမႈကိုမွီၿငမ္း၍ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးကိုသနားေသာအေနၿဖစ္အၿမဲတမ္းသခင္စိတ္ထဲမွာကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးအေၾကာင္းကိုပဲေတြးေနပါရန္ေတာင္းဆိုၿခင္း
သခင့္အပါးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ သခင္ရဲ႕ အခ်စ္ေက်းကြ်န္အား ဆက္လက္ၿပီ အခ်စ္ေတြတိုးလို႕ အၿမဲတမ္းအေလးေပးရန္ ႏွင့္ စားလဲဒီစိတ္သြားလဲဒီၤစိတ္နဲ႕ အခ်ိန္တို္င္း ကြ်န္ေတာ့္ အေၾကာင္း ပုံရိပ္ေတြကိုပဲ ေတြးေနပါရန္ ေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္ ။

အေၾကာင္းအရာ။ ။ ( ၃ ) ခ်စ္သူရာထူးတိုးေပးပါရန္ေတာင္းဆိုၿခင္း ..
ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးအခုလက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနရပုံမွာ ခ်စ္သူကို Chatting မွာသာ လြတ္လြတ္လပ္လပ္
ခ်စ္ပါသည္ ၾကိဳက္ပါသည္ ဟူ၍ လွ်ာအရိုးမရွိ ေၿပာေနရေသာလဲ ဖုန္းထဲ၌ မူ သခင္အလုိက် စကားေၿပာစဥ္းခ်င္
ေနရသၿဖင့္ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳး၀မ္းနည္းမိၿခင္း ၊ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးကို Chatting ထဲကလို ေမာင္ဟုေခၚပါရန္ ေတာင္းဆို
သည့္အခါမွာ သခင္က ေဘးတြင္လူေတြရွိလို႕ဆိုသည္ကတေၾကာင္း ၊ ပတ္၀န္းက်င္က သိသြားမည္ဆိုသည့္က
တစ္ေၾကာင္းအမ်ိဴးမ်ိဳး ကြ်န္ေတာ့အား စကားလုံးေကာင္းေကာင္းသုံးၿပီ ဆင္ေၿခဆင္နက္ေတြေပးခ့ဲပါသည္ ။
သခင္၏ အလွေအာက္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးမွာ အလုပ္ၿပဳတ္မွာဆိုး၍ ေခါင္းညိတ္ခဲ့
ရပါသည္ ။ သုိ႕ေသာ္ လုပ္သက္ကိုစာနာေထာက္ထား၍ ေသာလည္းေကာင္း ၊ လက္ေဆာင္ပနာ မ်ားေပး၍
ေသာလည္းေကာင္း ၊ သခင့္ကိုခ်စ္ပါသည္ဟု အခ်ိန္တိုင္းသခင္ႏွင့္ေတြ႕သည့္အခါ အၿမဲတမ္းညည္းတြားေနရ
သည္ကို ေထာက္၍ေသာလည္းေကာင္း ၊ အေ၀းကေနၿပီ ခ်စ္သူတာ၀န္ကိုထမ္းေဆာင္ေနရသၿဖင့္ အလြမ္းမ်ား
ႏွင့္ပိေနေသာ သခင့္ကြ်န္ၿဖစ္သူ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးအား ခ်စ္သူရာထူးထပ္ၿမင့္သည့္ တစ္ေနရာအား တိုးေပးပါရန္ ေလွ်ာက္ထားအပ္ပါသည္ ။

အေၾကာင္းအရာ။ ။ ( ၄ ) သခင့္လုံၿခဳံေရးအတြက္အၾကံေပးၿခင္း
သခင့္အပါးတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနရေသာလည္း ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးဟာ လက္ရွိသခင္အနားတြင္ မရွိေသာ
ေၾကာင့္ သခင္လုံၿခဳံေရးအေနနဲ႕ ဆုိးရိမ္ရပါသည္ ထို႕ေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳး သခင့္အလြမ္းေၿပရန္ေပးထားေသာ
ဓါတ္ပုံအား သခင္သြားေလရာ ယူသြားၿပီ လုံၿခဳံေရးတာ၀န္ ေပးႏုိင္ပါသည္ ။ ရန္သူႏွင့္ေတြ႕လာၿပီ ဆိုပါက ခ်က္ခ်င္းဓါတ္ပုံကိုထုတ္ၾကည့္ကာသခင္အားအင္ၿဖည့္ၾကည့္ပါခ်က္ခ်င္းအားတက္လာကာစြမ္းအင္ၿပည့္လာမည္မွာ အေသအခ်ာၿဖစ္ပါသည္ ။ အိမ္မွာ ၾကြက္ရွိပါကလဲ အသုံး၀င္ပါသည္ ။ ခ်စ္သူ Chatting တြင္
ခ်က္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳး Mail မ်ားကို၀င္ေရာက္စစ္ခဲ့ပါသည္ ။ ထိုအခါမလိုအပ္မႈမ်ားေတြ႕ရွိရပါသည္ ထို႕ေၾကာင့္
ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳး ခ်စ္သူကိုစိတ္အေႏွာက္ အရွက္ၿဖစ္မည့္ Online အခ်စ္ရူးေတြအား မၾကာခဏရွင္းလင္းေရးေတြ
လုပ္ေနရပါသည္ ။ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးမွာ အားက်ိဳးမံတက္လုပ္ေနေသာလဲ သခင္ကမူ သိပ္ၿပီး အလုိမက်ေခ် ။
သခင့္လုံၿခဳံေရးအတြက္ ရွင္းလင္း Block လုပ္ရသၿဖင့္ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးကို နားလည္ေပးေစခ်င္ပါတယ္ ၊ထို႕ေၾကာင္း လုံၿခဳံေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္မ်ားကို သခင္အေနၿဖင့္ ၿပန္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးကို ဆင္ေခ်ေပးရန္ မသင့္ေတာ္ေပ ။ သို႕ပါေသာေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္မ်ိဳးေၿပာစကားကို ေၿမ၀ယ္မက်နားေထာင္ ေပးပါရန္ အၾကံေပးအပ္ပါသည္ ။

ပုံ / သခင္ကြ်န္း
ေမွ်ာ္လင့္ၿခင္း

1 comment:

soewanna said...

အရမ္းသေဘာက်တယ္ ေတာ္ေတာ္လဲ ထိတယ္ကြာ

အလြမ္းစက္ေတြနဲ႕ အရက္ဆိုင္မွာထားခဲ့တယ္ အၿမည္းတစ္စက္ေလးမွမပါဘူး လိႈင္းပက္လို႕ ကမ္းပ်က္ၿခင္းပဲေလ ထူးေတာ့မထူးပါဘူး ခ်စ္သူရယ္ မူးေတာ့မူးသြားခဲ့တယ္ ဒါေပမဲ့ကမ္းပါးအစားအရက္သမားလမ္းေဘးလဲ က်ခဲ့တာေတာ့သူသိမွာဟုတ္ပါဘူးေလ ...